อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กษ.ยึดคืนสวนปาล์ม จ.กระบี่

ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.กษ. พร้อมเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กระบี่ เพื่อจัดสรรแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกิน ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 12.25 น.


วันที่ 13 มีนาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ปักป้ายประกาศยึดพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดินตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลง No 602 คาดว่าจะสามารถยึดคืนได้จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ประมาณ 10,450-0-70 ไร่ ใน ต.เขาพนม อ. เขาพนม และ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่สำหรับแปลงแรก คือ รายแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง ต.เขาพนม เนื้อที่กว่า 976 ไร่ ซึ่งสามารถยึดคืนได้ทั้งแปลง อีก 2 แปลง คือ รายแปลงบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 11,836-2-37 ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ ๙,๔๗๔-๐-๖๗ ไร่ คือ 1) แปลงใน ต.พรุเตียว และต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ 4,200-1-77 ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมด 4,649-2-63 ไร่ และ แปลงใน ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง และ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ 4,273-2-90 ไร่ จากทั้งหมดเนื้อที่ 7,181,186-3-78 ไร่ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้ออกแบบผังแปลงที่ดิน สำรวจถนนสายหลัก สายซอย สำรวจแหล่งน้ำ รวมทั้งดำเนินการประมาณราคาในการล้มและสับต้นปาล์มน้ำมัน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) พิจารณาอนุมัติต่อไปเพื่อนำไปจัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ใน จ.กระบี่ โดยเน้นเป็นที่อยู่อาศัย ส่งเสริมให้ทำการเกษตรแปลงใหญ่ และแหล่งกระจายผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%