อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ท.ทหารอดทน....ทหารไทยทำได้ทุกอย่าง

ทหารอีกแล้ว....ปัญหาการผลิตหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ กรมการค้าภายในใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปคุมโรงงานผลิตเพื่อกันคนเอาหน้ากากไปขายส่งนอก ล่าสุดทหารเข้าไปช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองตลอดเดือนมีนาคมนี้  เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง แม้รัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน รัฐบาลถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการควบคุมภาวะโรคระบาดอุบัติใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 33 ของโลก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นประเทศอันดับ 1 ของเอเชีย ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 75 ราย @@@……ล่าสุด รัฐบาลตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ยกระดับการกำหนดมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. คัดกรองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในการดำเนินการเพื่อขอตรวจลงตราเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 2. การแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่องบิน และ 3. มาตรการในประเทศที่คัดกรองที่สนามบิน และเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า 14 วัน นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มรายการโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ ไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ แต่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ จึงขอวิงวอนทุกฝ่ายหยุดใช้สถานการณ์สร้างความขัดแย้งทางการเมือง และหันมาร่วมมือร่วมใจ ฝ่าฟันสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ไปด้วยกัน@@@……ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน นั้น ล่าสุด กรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปคุมโรงงานผลิตแล้วนำส่งตัวเลขการผลิตให้ศูนย์หน้ากากอนามัยที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดสรรปันส่วน โดย 7 แสนชิ้นแรก จัดให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกแห่ง ทั้งรัฐ เอกชน และผู้มีหน้าที่ให้เพียงพอ ส่วนที่สอง จำนวน 5 แสนชิ้น จัดให้ บุคลากร องค์กรที่ต้องใช้ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้พอ เช่น สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระจายไปภูมิภาค ผ่านร้านธงฟ้า รถธงฟ้า 111 คัน เป็นต้น และถ้าส่วนแรกไม่พอก็ให้นำส่วนของ  5 แสน ชิ้น ไปเติมให้ส่วนแรกให้เพียงพอก่อน.......หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้นเอง เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนรอบค่าย จำนวนทั้งสิ้น 26,600 ชิ้น โดยจะยังคงดำรงการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในทุกกองทัพภาค, กรมการทหารช่าง และกรมพลาธิการทหารบก .....เรื่องหน้ากากไม่เพียงพอยังไม่จบ ล่าสุดได้ยินว่า แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ เริ่มขาดตลาด หาซื้อกันไม่ได้แล้ว  @@@……วันก่อน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตัวแทนเหล่าทัพ รวมทั้ง พล.ท.ปราการ ปทะวานิช  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.)ในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เพื่อรองรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ในวันที่  16 -26 เม.ย.นี้ โดยจะมีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละปีประมาณ 4-5 แสนคน และทางกองทัพบกคัดเลือกไว้ประมาณ 9 หมื่นคน โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า จะไม่มีการเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 แต่อาจจะขยายเวลาในการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้น เพื่อลดความแออัด และเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตลอดจนไม่ใช้สถานที่ปิดในการตรวจเลือก ส่วนญาติ และผู้ปกครองทางเจ้าหน้าที่จะขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางมายังหน่วยตรวจเลือก แต่หากจำเป็นต้องมาจะจัดสถานที่ให้พักคอยนอกพื้นที่หน่วยตรวจเลือก สำหรับคนยื่นผ่อนผันจะมีแนวทางดำเนินการรวดเร็วขึ้นจากเดิม นอกจากนี้จะมีการเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยตรวจเลือกทหารดำเนินการตามขั้นตอนกระทรวงสาธารณสุข คือดำเนินการตรวจวัดไข้ทุกคนที่ผ่านเข้าไปในหน่วยตรวจเลือก มีบริการเจลล้างมือ ในขณะที่สัสดี และคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามขั้นตอนอนามัยทุกประการ@@@……ด้าน พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในมาตรการควบคุมและป้องกันไวรัสอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการดูแลประชาชน และการป้องกันไวรัสในค่ายทหาร ด้วยการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว การจัดการด้านสุขอนามัยของค่ายทหาร ชุมชน ในค่ายบ้านพัก และสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ปัจจุบันการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ การจัดชุดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองผู้โดยสารในพื้นที่ท่าอากาศยาน 9 แห่งทั่วประเทศ, จัดชุดรณรงค์ออกให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน สำหรับในพื้นที่ชายแดน ได้เข้มงวดในมาตรการ คัดกรองตามจุดผ่าน เข้า- ออก ในด่านตรวจต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด  ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.63 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ วันที่ 10 มี.ค.63 กองทัพบกได้ส่งกำลังพลจาก กองทัพภาคที่ 1 ไปสนับสนุนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในกระบวนการควบคุมและคัดกรองผู้ที่เดินทาง จาก 4 ประเทศ ที่ได้ประกาศเป็นเขตติดโรค ติดต่ออันตราย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และ อิตาลี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยทำการตรวจนับผู้เดินทางและส่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคของสาธารณสุขต่อไป  โดยการตรวจนับดังกล่าวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานกับเหล่าทัพต่าง ๆ ตลอดเดือนมี.ค.นี้@@@……ปิดท้ายกันด้วยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พล.ร.อ. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ และประธานกรรมการอำนวยการจัด   กิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมทดสอบกับ เครื่อง VO2 max โดยมี  นาวาเอก นายแพทย์ พิทักษ์  พงศ์นนทชัย  รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ทดสอบ VO2 max หรือ maximal oxygen consumption คือ อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะออกกำลังกาย มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในเวลา 1 นาที ซึ่งค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความฟิตของร่างกายของผู้เข้าทดสอบในช่วงเวลานั้นๆ โดยสามารถตรวจประเมินได้โดยการให้ออกกำลังกายและวัดก๊าซที่ผู้ทดสอบหายใจเข้า-ออก การตรวจนี้ เรียกว่า cardiopulmonary exercise test (CPET หรือ CPx) ซึ่งผลการตรวจนี้นอกจากจะทำให้ทราบถึงค่า VO2 max ยังทำให้ทราบถึงการตอบสนองของระบบการเผาพลาญอาหารของร่างกาย ระบบการหายใจ ระบบของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกำลังกายของผู้ทดสอบอีกด้วย ทั้งนี้ อยากจะขอเชิญชวนข้าราชการของกองทัพเรือ ทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำ และที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์อยากจะทดสอบความฟิตของร่างกายกับ เครื่อง VO2 max  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ @@@……นาวาเอก นายแพทย์ พิทักษ์ อธิบายว่า เครื่อง VO2 max เหมือนกับเป็นเครื่องที่คัดแยกกลุ่มนักกีฬา เช่น นักกีฬาหลายคนไม่พบว่าตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค หรือเป็นอันตรายในการออก กำลังกาย หรือ บางคนอาจเป็นผู้มีสุขภาพดีเป็นเลิศ ที่สามารถปั้นให้เป็นนักกีฬาดาวรุ่งอนาคตไกลได้ เครื่องนี้สามารถบ่งชี้ได้ โดยวัดจากภาวะที่ร่างกายใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายโดยทั่วไปเราใช้ออก ซิเจนในการสร้างพลังงาน ซึ่งปรกติจะใช้พลังงานจากไขมัน และเมื่อร่างกายใช้พลังงานจากไขมันหมดแล้ว จะเปลี่ยนเป็นใช้คาร์โบไฮเดรต  ซึ่งการใช้คาร์โบไฮเดรตนั้น ร่างกายจะไม่ใช้ออกซิเจนทำให้สามารถ ตรวจวัดและแสดงผลได้ อันจะนำไปสู่การกำหนด Heart Rate Zone  ที่แท้จริงของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อนำมาออกแบบรูปแบบในการออกกำลังกายอันจะเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักกีฬาต่อไป   ซึ่งผลการตรวจ VO2 max สามารถนำไปใช้ปรับตารางการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ aerobic metabolism และการฝึกซ้อมเพื่อดึงไขมันมาเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ.
................................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส" 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 172