อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

รมช.กษ.ยึดคืนสวนปาล์ม-มอบส.ป.ก.4-01 จ.สุราษฎร์ธานี

ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.กษ. พร้อมเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร 50 ราย จ.สุราษฎร์ธานี ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น.


เวลา 13.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.)  พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่ไปยัง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก 4-01  แก่เกษตรกร 50 ราย เนื้อที่ประมาณ 533 ไร่ และมอบสินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 รายสำหรับพื้นที่ที่ได้จัดสรรให้ในครั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย  นอกจากนี้จะเดินหน้าจัดตั้งตลาดอ.ต.ก.ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพของเกษตรกรให้มีตลาดรองรับจนนำมาสู่อาชีพได้อย่างยั่งยืน
 
หลังจากนั้น รมช.กษ.พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย แปลงบริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด หมู่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อปักป้ายประกาศยึดพื้นที่ ตามคำพิพากษาแปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง เนื้อที่ประมาณ 1,749 ไร่ เพื่อนำไปจัดสรรแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่อยู่อาศัย เกษตรแปลงใหญ่ ทำระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ถนน น้ำโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยระดมสรรพกำลังบุคคลากรเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ในพื้นที่ได้และมีที่ดินในการประกอบอาชีพตามศักยภาพอย่างยั่งยืน  ตรงตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ โดยมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร  รวมถึงการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น