อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ธ.ก.ส.ประจวบฯ มอบฝายชะลอน้ำให้ชุมชนอ.บางสะพาน

ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ นำชาวบ้านบางสะพานร่วมสร้างฝายมีชีวิต กักเก็บน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 23.58 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ภายในวนอุทยานห้วยน้ำซับ หมู่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ตามโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี นายยุวพล วัตถุ ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส. นายสมัย แช่มเทศ รองนายก อบต.ทองมงคล นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบฯ นายคมสัน เปลี่ยนปราณ ผจก.ธ.ก.ส. สาขาเกาะยายฉิม นายสมปอง นุชนงค์ กำนันตำบลทองมงคล นายทนงศักดิ์ ประกอบปราณ ผู้ใหญ่บ้านสายเพชร ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนพนักงาน ธ.ก.ส.แต่ละสาขาในจังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ของ จ.ประจวบฯ ทั้งที่ อ.บางสะพาน และ อ.หัวหิน จำนวน 7 ฝาย ได้รับการสมทบจากชุมชนรวมถึงจิตอาสาที่ช่วยระดมทั้งทุนทรัพย์และทุนทางด้านแรงงานอีกจำนวนมาก โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.สาขาเกาะยายฉิม อ.บางสะพาน จัดสร้างฝายมีชีวิต เพิ่มเป็น 5 ฝาย ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ประกอบด้วย บ้านสายเพชร หมู่ 9 ต.ทองมงคล จำนวน 2 ฝาย  บ้านห้วยเกรียบ หมู่ 4 ต.ทองมงคล จำนวน 2 ฝาย และบ้านห้วยพลู หมู่ 11 ต.ร่อนทอง จำนวน 1 ฝาย

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น