อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2563’’ อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.


สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2563’’ เพื่อเปิดพื้นที่กิจกรรมหลากหลายให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้เวลาหน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยว่า กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์...อัศจรรย์วันว่าง” ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ป้องกันการติดมือถือ แท็บเล็ต สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปีนี้คาดว่ามีมากกว่า 305 หน่วยงาน เปิดพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชน ได้เข้าถึงกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน ในปีนี้มีกิจกรรมให้เลือก 2,513 กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษอีก 10,000 ตำแหน่ง กิจกรรมครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมอย่างน้อย 111,400 คน โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ..ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เปิดเผยว่า ในปีนี้นอกจาก สสส. จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังส่งเสริมการเปิดพื้นที่เล่นอย่างอิสระในกลุ่มเด็กเล็กด้วย ซึ่งเป็นการเล่นที่เกิดจากความต้องการภายในของเด็ก โดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกฎ กติกา ขอบเขตของการเล่นเอง สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างอิสระ เช่น การเล่นกองทราย กล่องกระดาษ หรือแสดงบทบาทสมมุติ ฯลฯ

นอกจากนี้ สสส. ส่งเสริมให้เด็กอายุ 2-8 ขวบ เข้าถึงโอกาสในการเล่นอย่างอิสระ (Free Play) ซึ่งเป็นการเล่น
ที่เกิดจากความต้องการของเด็ก ไร้ขอบเขต เล่นอะไรก็ได้ เช่น เล่นกองทราย กล่องกระดาษ วัสดุเหลือใช้ หรือเล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ ในบ้านหรือในชุมชน ใช้งบประมาณน้อย เพียงจัดหาพื้นที่ว่างหรือ “ลานเล่น’’ ให้เด็กเล่นอย่างอิสระจัดระบบการดูแลความปลอดภัยโดยใช้อาสาสมัครหรือจิตอาสาจากพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลเด็ก ๆสนใจข้อมูลกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com, Twitter @pidterm

กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทย มองเห็นโอกาสในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33