อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

กษ.มอบส.ป.ก.4-01ให้ชาวอุบล 400คน

กษ. เดินหน้ามอบ ส.ป.ก.4-01 รวมพื้นที่2,188 ไร่  และร่วมแก้ไขภัยแล้งกับหน่วยงานในสังกัด อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 20.32 น.


วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก 4-01  ให้แก่เกษตรกร อ.ตระการพืชผล อ. เหล่าเสือโก้ก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี จำนวน 400 ราย รวมพื้นที่2,188 ไร่


 
สำหรับปัญหาภัยแล้งที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี กำลังประสบปัญหาทางกระทรวงเกษตรและสหกร์ ได้ขอความร่วมมือให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาภัยแล้ง กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเสริมความรู้ และแนะนำให้ปลูกพืชน้ำน้อย ขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติม ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพดิน
 
หลังจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปศูนย์ปราชญ์ตามรอยพ่อ บ้านดอนหมู หมู่ที่10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้ เน้นให้เกษตรกรผลิตพืชผลปลอดสารเคมี ทำน้ำหมักชีวภาพเร่งการการเจริญเติบโตของพืช และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น  สบู่มังคุด น้ำยาล้างจาน ข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32