อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

จัดงานเบญจามหามงคลสมโภช

จัดงานเบญจามหามงคลสมโภช พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกพระเนตรพระยูไลพุทธเจ้า อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 23.20 น.


ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย จัดงานเบญจามหามงคลสมโภช พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกพระเนตรพระยูไลพุทธเจ้า ประดับพระอุณาโลมมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร บรรจุดวงประทีปปิดแท่นประทับ ปิดทองฐานดอกบัว มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจากทั่วประเทศ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา  ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นช่วงที่สำคัญ ของการการก่อสร้างวิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร และหล่อสร้างองค์พระแม่กวนอิมพันกรหล่อด้วยทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ภายหลังเปิดวิหารแปดเซียน หรือวิหารพุทธชยันตี พ.ศ.2555 องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ได้มีบัญชาให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเมื่อปี 2558

โดยเป็นการประกอบพิธีเบญจมหามงคลสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีประดับอุณาโลม และเบิกพระเนตร ในองค์พระยูไลพุทธเจ้า พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร  และมหาโพธิสัตว์ทั้ง 5 พระองค์ ทำพิธีบรรจุดวงประทีปปิดแท่นประทับและปิดทองฐานบัวมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร
การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดปูชนียสถานที่สำคัญแห่งนี้ อันเป็นมงคลแก่แผ่นดินไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า และเป็นสถานที่ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ บูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

มูลนิธิสว่างคีรีธรรมเป็นสถานธรรมที่รวบรวม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ทั้งวิถีพุทธมหายานและหินยาน โดยทางมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น การจัดพิธีเวียนเทียนธูปทักษิณาศีล และพิธีประดับธง ในทุกวันพระ พิธีทิ้งกระจาด แจกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และพิธีกินเจในทุก ๆปีตลอดมาไม่ได้ขาด

ทั้งนี้ วิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ ขอเชิญชวนพุทธมามกะ สาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ หล่อองค์พระแม่กวนอิมพันกรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้างมหาวิหารแห่งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แล้วเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและบุคคล ที่รักเคารพต่อไป

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้เริ่มจาก นายธีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลนิธิสว่างคีรีธรรมได้กล่าวรายงาน ต่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี จากนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เบิกพระเนตรพระยูไลพุทธเจ้า และพระศรีอริยเมตไตรย โดยพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย จากนั้นได้ประกอบพิธีประดับพระอุณาโลมเบิกพระเนตร มหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร และ 18 อรหันต์ โดยพระธรรมาจารย์ ดร.เสกกวงเซง พระอาจารย์ใหญ่ตำหนักโชคชัย 4 จากนั้นได้ประกอบพิธีบรรจุดวงประทีปและปิดแท่นประทับ พร้อมร่วมกันประกอบพิธีปิดทองฐานดอกบัวมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า มูลนิธิสว่างคีรีธรรม ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวจังหวัดเลยคือ วิหารมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกรหล่อด้วยทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นมงคลให้แก่แผ่นดิน ยังเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้  บูชาขอพร นับเป็นคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อพี่น้องชาวจังหวัดเลยและต่อแผ่นดินนับได้ว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่

----------------------------

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์  ผู้สื่อข่าวเวปไซต์เดลินิวส์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25