อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เพิ่ม4สะพานข้ามเจ้าพระยา เติมเต็มโครงข่ายจราจร28จุด

สัปดาห์นี้มาอัพเดทโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ล่าสุดกระทรวงคมนาคม (คค.) จะเดินหน้าโครงการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีก 4 แห่งที่เหลือจากทั้งหมด 5 แห่ง อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เนื่องจากประเมินผลดำเนินงานตั้งแต่ปี 58 – 62 พบว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1แห่งคิดเป็น 20% ของเป้าหมายรวมในปี 65 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท( ทช.) ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่และก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 65

ส่องรายละเอียด 4 โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของทช.2 แห่ง ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี วงเงินลงทุน9,750.18 ล้านบาท แนวเส้นทางเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากประชาชาชนคัดค้าน และ 2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาครวงเงินทั้งโครงการ 87,250.99 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำรายงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)

อีก2โปรเจคท์ในความรับผิดชอบของทล. ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3รวมถนนโครงข่าย วงเงินลงทุนรวม 15,822ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอีไอเอ ขั้นสุดท้ายพร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และ 2.โครงการก่อสร้างสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี วงเงินลงทุนรวม 8,534 ล้านบาท ทล.อยู่ระหว่างจัดทำอีไอเอนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีทช. บอกว่า สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และถนนเชื่อมต่อบริเวณอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร มีระยะทางรวม 59 กม. วงเงินลงทุนรวมประมาณ5หมื่นล้านบาท ซ้อนทับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านใต้) ช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จทั้งโครงการอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติอีไอเอ เพื่อความรวดเร็ว ทช.จะแบ่งงานสะพานข้ามแม่น้ำออกมาเปิดประมูลก่อสร้างก่อน เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบฯก่อสร้างสะพานประมาณ 1พันล้านบาท โดยจัดสรรงบฯปี 63 สำรวจออกแบบโครงการอย่างละเอียด และปี 64เริ่มขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน ก่อนเปิดประมูลและก่อสร้างในปี 65 วางแผนเปิดบริการไว้ช่วงปี 67“ยอมรับว่าโครงการล่าช้ากว่ากรอบที่กระทรวงคมนาคมกำหนดประมาณ 2ปี เนื่องจากการประกาศใช้งบฯ 63 ล่าช้า จึงกระทบต่อการเริ่มงานสำรวจด้วย สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ำจ.นนทบุรี ประชาชนในพื้นที่คัดค้านจำนวนมาก แต่ทางจ.นนทบุรีก็สนับสนุนให้ก่อสร้างเพราะช่วยระบายการจราจรและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ทำให้ทช.ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนควบคู่ไปด้วย”

ด้านกรมทางหลวง กำลังเร่งจัดทำรายงานอีไอเอ 2 โครงการเช่นกัน เพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจจากประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนโดยวางแผนว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 67-68 ใช้เวลา 3 ปี เปิดบริการปี 71ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมในปี 65 ได้ เนื่องจากปัญหาละเอียดอ่อนทั้งเรื่องมวลชนและรายละเอียดของอีไอเอปัจจุบันกรุงเทพฯและปริมณฑลมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวม 24 แห่งประกอบด้วย สะพานกรุงเทพ สะพานกรุงธน สะพานกาญจนาภิเษกสะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า สะพานเชียงราก สะพานนนทบุรี สะพานปทุมธานี สะพานปทุมธานี 2 สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระปกเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 6 สะพานพระราม 7 สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 9 สะพานภูมิพล สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานเดชาติวงศ์ และสะพานสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)

แม้การสร้างสะพานข้ามเจ้าพระยาจะเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยระบายการจราจร อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน2ฝั่ง แต่การจัดการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเยียวยาประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ต้องให้เวลาอีก5-10 ปี กับ4 สะพานแห่งนี้ถึงจะมาเติมเติมโครงข่าย 28 จุด
...............................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

ความคิดเห็น