อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

รองเลขาฯสปสช.ต้อนรับสื่อฯ ดูงานศูนย์Call Center

รองเลขาฯสปสช.ต้อนรับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันตก ดูงานศูนย์ Call Center สายด่วน 1330 ของ สปสช. จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 23.30 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม 201 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแก่นักสื่อสารสื่อมวลชนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอื่น ในการสร้างประเด็นเนื้อหาและพัฒนาเครือข่ายการให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต  5 ราชบุรี โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 16 – 17 มี.ค. โดยมี นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี กล่าวรายงาน มีสื่อมวลชนท้องถิ่น ด้านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เคเบิ้ลท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม โดย ทพ.อรรถพร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ ความก้าวหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพ และบทบาทการมีส่วนที่สำคัญของสื่อมวลชนท้องถิ่นเขต 5 ราชบุรี (CEO TALK) นอกจากนี้ นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช. และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ทิศทาง และประเด็นเนื้อหาข่าวที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพ  อีกทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. ยังร่วมให้ความรู้ในเรื่องประเด็นข่าว  การบริหารจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิ หน้าที่ และระบบคุ้มครองสิทธิ โดยมีทีม Call Center สายด่วน 1330 ของ สปสช. พร้อมพาคณะสื่อมวลชน ร่วมศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการ Call Center สายด่วน 1330 อีกด้วย
บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น