อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สมุทรสาครจัดงานเทศกาล นครแห่งอาหารทะเลปี63

"วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี" ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.03 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผวจ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายกุลวัชร หงษ์คูที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมากด้าน นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักกันในนามของ นครแห่งอาหารทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับ ตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการเป็นผู้นำแห่งการจำหน่าย การผลิต และการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาค ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดตลาดสุขาภิบาลท่าฉลอม ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ร้านอาหารยามเย็น โดยร้านค้าชุมชน ต.ท่าฉลอม จุดถ่ายภาพ จุดเช็คอินและรับของที่ระลึก บริการรถรางท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมพร้อมมัคคุเทศก์บรรยาย และล่องเรือชมอ่าวอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 11