อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ธารน้ำใจมอบรถพยาบาลให้โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง มอบรถพยาบาลร่วมยกระดับบริการช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 23.13 น.


นายประเสริฐ อัยกร ประธานโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง  พร้อมคณะกรรมการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง  ได้มอบรถพยาบาลพร้อมเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผ่าน
นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง    เพื่อใช้สำหรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นที่อยู่ภายใน  จ.แม่ฮ่องสอน และ  นอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพในการส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  
           
นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า  รถพยาบาลส่งต่อคันใหม่ภายในรถเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์ระดับสูงพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจึงเป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ใช้ประโยชน์สำหรับไปรับหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     
--------------------

สุกัลยา  บัวงาม อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 68