อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

การเคหะฯเร่งเดินหน้าโครงการบ้านประหยัด

การเคหะแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อนโครงการบ้านประหยัด 4 มุมเมือง และบ้านผู้สูงอายุ ขอรัฐบาลให้สถาบันการเงินของรัฐออกสลากออมเงินช่วยขับเคลื่อนโครงการได้เร็วขึ้น เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลงทุนพัฒนาโครงการบ้านประหยัด 4 มุมเมือง และบ้านผู้สูงอายุในเร็วๆ นี้ โดยจะพิจารณาคัดเลือกทำเลโครงการ และจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่จะลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว การเคหะแห่งชาติจึงเสนอให้รัฐบาลระดมเงินทุนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ออกตราสารหนี้ในรูปสลากออมเงินสำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังกล่าว

“โครงการเหล่านี้ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุเป็นทุนอยู่แล้ว หากใช้กระบวนการอนุมัติตามปกติซึ่งมีหลายขั้นตอน หลายหน่วยงาน และใช้ระยะเวลานานหลายปี เกรงว่าจะไม่ทันการณ์กับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และความต้องการของผู้รายได้น้อย ” ดร.ธัชพลกล่าว

เงินทุนสำหรับระดมผ่านสถาบันการเงินของรัฐดังกล่าวคาดว่า อยู่ระหว่าง 3,000-5,000 ล้านบาท โดยมีราคาบ้านประหยัด-บ้านผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 3 แสนกว่าบาท จนถึง 5 แสนกว่าบาท ในทำเลที่ได้รับความสนใจ เช่น เชียงใหม่ ลำลูกกา และบางละมุง เป็นต้น
“เป็นบ้านชั้นเดียว ที่ดินกว่า 20 ตารางวา ออกแบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปรับสำหรับผู้สูงอายุด้วย เรามีบ้านตัวอย่างที่คลองจั่น ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก หากเร่งดำเนินการโดยเร็วจะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ” ดร.ธัชพลกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15