อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการสร้างศูนย์ฝึกอบรม

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province” ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

 
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,700,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) พิธีลงนามข้อตกลงการสนับสนุนโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายฮิโรชิ คาวามุระ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นางอูดี้ นาตาชา ฟาส เกลเดอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสยาม-แคร์ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
 
มูลนิธิสยาม-แคร์เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อHIVมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 โดยดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อHIV และช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านของผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัด นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ แต่ทว่ามูลนิธิไม่มีสถานที่สำหรับอบรมและพำนักค้างคืนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก จึงทำได้เพียงอบรมกลุ่มขนาดเล็กแบบไปเช้า-เย็นกลับ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมที่อาศัยอยู่ไกลยากที่จะเข้าร่วมอบรม หากแม้ว่าจะเข้าร่วมได้แต่ใช้เวลาได้น้อย มูลนิธิจึงจัดทำโครงการที่จะสามารถฝึกอบรมครอบครัวผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อในขอบเขตที่กว้างขึ้นโดยจัดสร้างสถานที่สำหรับฝึกอบรมและพักค้างคืนได้ แต่เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินจากการบริจาค การนำเงินมาสร้างสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก จึงได้ส่งเรื่องสมัครโครงการจีจีพี
 
จากโครงการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงการนำไปสู่การลดการกีดกันทางสังคมของผู้ติดเชื้อHIVและเอดส์ และนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อและครอบครัวตัดขาดจากสังคมด้วยการเชิญชวนครอบครัวผู้ติดเชื้อเข้าร่วมอบรม
 
อีกทั้งโครงการนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจในการกลับคืนสู่สังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผู้ติดเชื้อ ไม่เพียงแต่ผู้ติดเชื้อHIV(รวมถึงผู้ป่วยโรคเอดส์) เท่านั้น ครอบครัวของพวกเขาเองก็ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจากโครงการนี้เช่นกัน
 
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ในต่อๆไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43