อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"กิจวัตรประจำวัน" สุขอนามัย "ชีวิตคนไทย..ต้านภัยโควิด"

กลัว!!” หรืออย่างน้อยก็ “หวาด ๆ” ย่อมจะเป็น “ความรู้สึกคนไทยส่วนใหญ่” ในยามนี้...ในยามที่ “ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง” แทบจะทั่วโลก...รวมถึงในประเทศไทย เมื่อหวาด-เมื่อกลัวแล้ว “ก็ควรต้องปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี” ด้วย        อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.

กลัว!!” หรืออย่างน้อยก็ หวาด ๆย่อมจะเป็น ความรู้สึกคนไทยส่วนใหญ่ในยามนี้...ในยามที่ ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง แทบจะทั่วโลก...รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งก็มิใช่เรื่องผิดแปลก...และจริง ๆ ก็ถูกแล้วควรแล้วที่จะต้องกลัว...หรืออย่างน้อยก็หวาด ๆ กันไว้บ้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพ ทั้งสำหรับตนเอง คนใกล้ชิดรอบข้าง และรวมถึงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม เมื่อหวาด-เมื่อกลัวแล้ว ก็ควรต้องปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี ด้วย...
      
วิถีชีวิตเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด ต้องใส่ใจ...
                  
e e e e
      
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19” สำหรับในประเทศไทยเราก็ได้มี “คำแนะนำ” การปฏิบัติตัวเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ-แพร่เชื้อ ไวรัสดังกล่าว ออกมาจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่ง ชีวิตคนไทย นับตั้งแต่ตื่นนอน ออกทำกิจวัตรประจำวัน จนถึงเวลาเข้านอน ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไป-ต้องไม่เหมือนเดิม...โดยเฉพาะกับผู้ที่เคยไม่ค่อยสนใจสุขอนามัย
      
นับตั้งแต่ตื่นนอน ออกทำกิจวัตรประจำวัน จนถึงเวลาเข้านอน และระหว่างการนอน ในยุคที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19” นี่ยิ่ง จำเป็นต้องมีการจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องเหมาะสม


      
ต้องใส่ใจอนามัย ทั้งร่างกาย สิ่งที่แวดล้อม
      
วิถีการกินประจำวัน ก็ต้องสนใจ-ใส่ใจกับสุขอนามัย ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องหันมาใส่ใจกับพฤติกรรมการกินร้อน ช้อนกลางกันมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อไวรัสจากการกินอาหาร รวมถึงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อไม่เป็นการแพร่เชื้อจากตนเองไปสู่ผู้อื่น ซึ่ง กินร้อน ในที่นี้ ข้อมูลจากหน่วยงานทางสาธารณสุของไทยระบุไว้สรุปได้ว่า...ควรต้องพยายาม กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ  ร้อน ๆ ซึ่งอาหารร้อน ๆ นั้นก็ต้อง สุกอย่างทั่วถึง ด้วย และหากมีอาหารเหลือก็ต้องเก็บให้เหมาะสม อย่างถูกสุขอนามัย และเมื่อจะนำมากินอีกครั้งก็ต้องอุ่นให้ร้อนเสียก่อน
      
ในส่วนของช้อนกลาง ในที่นี้ก็หมายถึงการกินอาหารร่วมกันหลายคนโดยมีอาหารส่วนที่กินร่วมกัน ซึ่งก็ควรต้องมีช้อนกลาง หรือส้อมกลาง หรือที่คีบกลาง สำหรับตักอาหาร จิ้มอาหาร คีบอาหาร มาใส่ในจานชามรับประทานอาหารของใครของมันไม่ปะปนกัน และในยุค ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ก็มีคำแนะนำว่า การใช้ช้อนกลาง ส้อมกลาง ที่คีบกลาง นี่ก็ควรต้องใช้อย่างมีสุขอนามัยมาก ๆ ไม่เช่นนั้นก็อาจไม่มีประโยชน์ อาจเป็นช่องทางติดเชื้อโรค-แพร่เชื้อโรคได้อยู่ดี และหากไม่เหนือบ่ากว่าแรงจะเพิ่มเป็นกรณีพิเศษก็น่าจะดี คือแต่ละคนก็มีช้อนกลาง ส้อมกลาง ที่คีบกลาง เฉพาะของตน โดยไม่ต้องหยิบจับปะปนกัน
      
“เมื่อกลัว-เมื่อหวาดแล้ว
ก็ต้องคำ นึงถึงการปฏิบัติ”


กับวิถิการกินนี่ก็จะต้องรวมไปถึงวิถีการดื่มด้วย ซึ่งเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรดื่มนํ้าหรือเครื่องดื่มใด ๆ ด้วยภาชนะเดียวกันกับผู้อื่น หรือแม้มีการใช้หลอดดูด ต่อให้มีหลอดดูดแยกกัน แต่ก็เป็นการดูดจากภาชนะเดียวกัน ก็ไม่ควร
      
นอกจาก “กินร้อน ช้อนกลาง” แล้วก็ต้องสนใจ-ใส่ใจกับสุขอนามัยในส่วนของการ ล้างมือโดยการล้างมือเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนั้นก็มีคำแนะนำไว้สรุปได้ว่า... ควรต้องพยายามล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการปรุงอาหาร หลังเข้าห้องสุขา หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น จับต้องขยะ รวมถึงหลังไอ จาม สั่งนํ้ามูก
      
เรื่อง ไอ จาม สั่งนํ้ามูก บ้วนนํ้าลาย นี่...ไม่ว่าจะใคร-ไม่ว่าจะมีอาการป่วยอะไรหรือไม่ หากทนไม่ไหว-หากจะต้องทำก็ ควรต้องทำอย่างระมัดระวัง-อย่างมิดชิด มิให้กระทบไปถึงผู้อื่น รวมถึงมิให้กระเด็นกระจายไปติดตามสิ่งของ-สถานที่ต่าง ๆ
      
กลับมาที่การล้างมือ นี่ก็ควรต้องทำอย่างถูกสุขลักษณะ มิใช่สักแต่ว่าล้างไปอย่างนั้น  เพราะอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากต้องล้างด้วยนํ้าและสบู่แล้ว ก็มีวิธี ล้าง 7 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนควรต้องทำสัก 5 ครั้ง กับมือทั้ง 2 ข้าง โดย 7 ขั้นตอนคือ... 1.ฝ่ามือถูกัน, 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว, 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว, 4.หลังนิ้วถูฝ่ามือ, 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ, 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ, 7.ถูรอบข้อมือ
      
มือ เป็นอวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เรามีโอกาสที่จะใช้มือสัมผัสสิ่งของรอบ ๆ ตัว ที่อาจปนเปื้อนนํ้ามูก นํ้าลาย
ของผู้ป่วย... และทำให้ได้รับเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ โดย
เชื้อเข้าทางเยื่อบุจมูก ตา และปาก ฉะนั้น จึงต้องดูแลมือให้สะอาด เพื่อไม่ให้มือเป็นสื่อนำเชื้อโรค โดยการล้างมือให้สะอาด...”...คำ
แนะนำว่าเอาไว้
      
ดังนั้น กรณีมีนํ้าและสบู่ ก็ควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หรือหากไม่มีนํ้าและสบู่ การใช้ แอลกอฮอล์หรือเจลสำหรับล้างมือโดยเฉพาะ ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง...ถ้าพอมีกำลังซื้อและหาซื้อมาไว้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะล้างมือดังที่มีการแนะนำแล้ว ยังไงก็ ไม่ควรใช้มือใช้นิ้วทำสิ่งที่ไม่ถูกสุขอนามัย เช่น หยิบจับอาหาร, แคะฟัน,   ไชจมูก, ลูบปาก, ขยี้ตา, ลูบหน้า ฯลฯ 
      
ทั้งนี้ ในยุค โควิด-19 ระบาด เรื่อง หน้ากากอนามัยนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่พึงตระหนักถึงการใช้อย่างถูกต้อง-อย่างเข้าใจ...ถ้าพอมีกำลังซื้อและหาซื้อมาไว้ใช้ได้ ซึ่งทางสาธารณสุขแนะนำไว้ว่า... ยิ่งกับคนที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ยิ่งควรต้องใช้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่วนคนที่ไม่ได้ป่วย หากจำเป็นต้องเข้าไปในแหล่งที่มีผู้คนหนาแน่นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ก็ควรต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน และ ก็ต้องใช้อย่างถูกวิธี-ถูกสุขอนามัย ด้วย โดยก่อนสวมใส่จะต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อน เวลาใส่-เวลาถอดจะต้องจับที่สายคล้องหู การใส่ต้องหันด้านของหน้ากากให้ถูกต้อง กดให้ลวดด้านบนหน้ากากแนบกับดั้งจมูกจนถึงขอบตา กับดึงลงมาให้คลุมปากและจมูก เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากาก
      
เวลาถอดหน้ากากอนามัยก็ต้องทำอย่างถูกสุขอนามัย จับสายคล้องหูแล้วปลดออก และ แม้แต่เวลาจะทิ้งหน้ากากก็ต้องให้ถูกสุขอนามัยด้วย ต้องใส่ถุงพลาสติกก่อน และทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด จากนั้นก็ต้องล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง
      
ต่าง ๆ เหล่านี้คือตัวอย่าง กิจวัตรประจำวัน-วิถีชีวิตเพื่อต้านภัยไวรัสโควิดนอกเหนือจากการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงที่ปกติก็ควรต้องพยายามทำ อย่างการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสมํ่าเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมชีวิตต่าง ๆ ที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอ ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อต้านโควิด-19 ต้องใส่ใจ
      
กลัว!!” หรือ หวาด ๆ ในยามที่ ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วควรแล้ว หากแต่เมื่อกลัว-เมื่อหวาดแล้วก็ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวัน-วิถีชีวิตเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด อย่าง ถูกต้อง-เหมาะสม
                  
e e e e
      
ในยุค ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง นอกจาก ต้องปฏิบัติตามคำแนะต่าง ๆ ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากสุขภาพร่างกายที่จำเป็นต้องใส่ใจดูแลกันอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว กับ สุขภาพจิตใจ นี่ก็ ควรต้องตระหนักให้มาก ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแม้จะกลัว-แม้จะหวาด แต่ก็ต้องพยายามไม่เครียด จะคิด-จะทำอะไรวิถีชีวิตไทยยุคนี้ยิ่งต้องพยายามมีสติ ซึ่งเรื่องนี้ในทางพระก็มีการแนะนำไว้ อย่างเช่นที่ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ท่านได้แนะนำไว้ บางช่วงบางตอนมีว่า... อยากให้คิดว่า เมื่อมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ต้องดับไป กับไวรัสนี้ก็เช่นกัน...”
      
ขอให้ทุกคนใจเย็น ๆ และขอให้มีสติ...”.

กิจวัตรสู้โควิด ‘สาธารณะ’
 
นอกจากวิถีชีวิตไทยโดยทั่วไปที่ยุคนี้ยามนี้ต้องปรับเปลี่ยนแล้ว กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่ง-สถานที่ “สาธารณะ”  ต่าง ๆ นี่ก็ยิ่งต้องใส่ใจ “กิจวัตร-วิถีเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด” อย่างห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ยุคนี้ต่างก็ใส่ใจเรื่องนี้กันมากโดยทั่วไป ซึ่งย่อมถือเป็นเรื่องที่ดี ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับ “ร้านรวงต่าง ๆ” โดยทั่ว ๆ ไปก็โปรดอย่าได้ละเลย “กิจวัตร-วิถีเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด” ซึ่งการใส่ใจเรื่องนี้นั้นก็ย่อมจะเป็นเรื่องที่ดีทั้งสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่ไปใช้บริการ และก็ดีสำหรับตัวเจ้าของและพนักงานเอง 
      
“รถสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ” นี่ก็เช่นกัน ก็โปรดใส่ใจ “กิจวัตร-วิถีเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด” ซึ่งจะดีทั้งสำหรับประชาชนที่ใช้บริการ และก็ดีสำหรับผู้ให้บริการเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถเมล์ของรัฐ รถเมล์ร่วมบริการ รถโดยสารระหว่างจังหวัด หรือรถสาธารณะประเภทอื่น ๆ ซึ่งทางสาธารณสุขก็แนะนำไว้ว่า... ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อย ๆ ควรทำความสะอาดด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ 70% เพราะก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงจะเกิดการติดต่อของเชื้อไวรัสได้ ส่วนตัวผู้ให้บริการเองก็ต้องใส่ใจกับ “กิจวัตรประจำวัน-วิถีชีวิตเพื่อต้านภัยไวรัสโควิด”  ซึ่งด้านหนึ่งก็ถือเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม และที่สำคัญอีกด้านคือ...ก็เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพ ทั้งสำหรับตนเองและคนใกล้ชิดรอบข้าง.

...........................................
ทีมวิถีชีวิต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47