อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปภ.ขอนแก่น สาขาพล ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ

ปภ.ขอนแก่น สาขาพล ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 17.33 น.


พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มีดำริให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ทุกแห่ง อย่างน้อยหน่วยละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชุมชน โดยให้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึ่งการอบรมประกอบด้วยวิชา 14 วิชา รวม 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย 8 วิชา ระยะเวลา 13 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติ 6 วิชา ระยะเวลา 17 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จำนวน ๙๐ คน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จำนวน ๕๐ คน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 50 คน รวม 190 คน  รวมระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
พ.ต.ท.คูณทัต กล่าวว่า  ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล จึงได้จัดวิทยาการไปบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อวิชา "การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น" และ "การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย" และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น สาขาพล ได้นำรถกู้ภัยให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

---------------------------------

ศิริชัย  วนาทรัพย์ดำรง/ผู้สื่อข่าวเว็ปไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27