อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

สภาวัฒนธรรมไทย-จีน มอบชุดป้องกันให้หมอสู้'โควิด'

'พินิจ จารุสมบัติ' ประธานสภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ มอบชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน้ากากอนามัย ให้กับหลายโรงพยาบาลเพื่อสู้ภัยโควิด-19 อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 20.45 น.


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน้ากากอนามัย จากสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ฯ เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 19 มี.ค. ที่สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบชุดป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 160 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น จากนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยมี พล.ต.ท.พิทักษ์  จารุสมบัติ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นผู้มอบ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร นำไปจัดสรรให้กับหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม วันที่ 21 มี.ค. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.จังหวัดนครพนม นพ.กิติศักดิ์ ฐานวิเศษรอง ผอ.รพ.ฯ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ได้รับมอบ ชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 150 ชุด จาก ร.ต.อ.นิยม สุริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี คุณปรีชา ชัยรัตน์ และบริษัท โรงน้ำตาลไทย อุดรธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ใช้ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 มี.ค. นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผอ.รพ. ศูนย์จังหวัดสกลนคร นพ.สมนึก อภิวันทนกุล รอง ผอ.รพ.ฯ พร้อมแพทย์ พยาบาล ได้รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค เพื้อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน150 ชุด จาก ร.ต.อ.นิยม สุริหาร และนายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะ ท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสันพันธ์ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า อุดรธานี คุณปรีชา ชัยรัตน์ และบริษัท โรงน้ำตาลไทย อุดรธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชท่าบ่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย กราบขอบพระคุณ ท่านพินิจ จารุสมบัติ และคณะ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดอุปกรณ์ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะใช้อุปกรณ์ ที่ได้รับมอบมาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45