อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

จ.ตราดจัดพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ114ปี

จ.ตราดจัดพิธีทำบุญเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดและประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 114 ปี จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 01.15 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด  ว่าที่ร้อยตรี  พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานในพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี   เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง นำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 114 ปีที่ผ่านมา โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี


 
สำหรับการจัดพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดตราด และประชาชนชาวตราด ในโอกาสการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี  ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ซึ่งถึงแม้ว่าจังหวัดตราด จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวก็ตาม แต่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด  จึงได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้เข้าร่วมพิธีบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าร่วมพิธีกันทุกคน ตลอดจนมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะร่วมประกอบพิธี


 
อย่างไรก็ตาม การจัดพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองตราด ยังได้โยงสายสิญจน์จากศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ไปรอบเขตเทศบาลเมืองตราด  พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเสียงการจัดพิธีทางวิทยุออนไลน์ FM 92.75 MHz ตราด  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังอีกด้วย’


 
อนุชา สุภาภา ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตราด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55