อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ใช้อัญมณีกระตุ้นพลังจักระ

เรื่องของความเชื่อในรูปแบบของพลังงานชีวิตที่เชื่อมต่อกันระหว่างจิตวิญญาณในตัวเรากับพลังที่มีอยู่ในธรรมชาติ ให้เข้าไว้ด้วยกัน เรียกรูปแบบพลังงานนี้ว่า “จักระ” อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.


ตามหลักความเชื่อในทางศาสนาฮินดูที่มีมาหลายพันปี ได้มีโยคีกล่าวไว้ในวิชาโยคะ ถึงเรื่องระบบภายในร่างกายของมนุษย์ ที่ยังมีพลังงานรูปแบบอย่างโดยที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้มาพร้อมกับการกำเนิดของคนเรา แต่เราไม่สามารถมองเห็นพลังงานในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งพลังงานที่จะกล่าวถึงอยู่นี้เป็นรูปแบบของพลังงานชีวิตที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างจิตวิญญาณในตัวเรากับพลังที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เข้าไว้ด้วยกันได้เราเรียกรูปแบบพลังงานนี้ว่า “จักระ”

จักระ(Chakra) หมายถึง “กงล้อ” ที่มีลักษณะเป็นลำแสงที่แผ่ออกมาเป็นคลื่นรูปวงรี ลำแสงที่ว่านี้จะหมุนเวียนอยู่โดยไม่มีการหยุดนิ่งตราบที่ลมหายใจเรายังมีอยู่ และมีสีสันสลับสับเปลี่ยนไปมาแตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา

จักระในร่างกายเรานี้มีอยู่รวมทั้งสิ้น 7 จุด ผู้ที่ฝึกสมาธิหรือทำวิปัสสนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้จักระหมุนเวียนดีและยังเป็นสื่อที่สามารถรับพลังงานพิเศษจากจักรวาลได้อีกด้วย

การพัฒนาพลังงานจักระตามหลักความเชื่อของชาวฮินดูที่มีมาเป็นพัน ๆ ปีนี้ เค้าจะนำเอาหินสี หรืออัญมณีมาช่วยเป็นสื่อในการดึงพลังงานจักรวาลเข้ามาสู่ภายในระบบร่างกายเราได้ง่ายขึ้น

ซึ่งจุดนี้เองโยคีในประเทศอินเดียยังได้คิดค้นการนำหินสีหรืออัญมณีมาช่วยบำบัดโรคภัย แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย และยังสามารถทำให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ตามที่มีข้อมูลให้เราได้ศึกษา ก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจักระทั้ง 7 ที่เข้าครองตำแหน่งต่าง ๆ บนร่างกายเรานั้นกับหินสี สามารถเชื่อมต่อนำเอาพลังงานของธรรมชาติที่มีอยู่ให้ส่งผลบวกแก่ตัวเราได้ดังนี้จักระ จุดที่ 1 เรียกว่า มูลธารจักระ (The Base Chakra)
ตั้งอยู่ระหว่างอวัยวะสืบพันธุ์กับทวารหนัก เป็นพื้นฐานของพลังชีวิต สีที่สัมพันธ์คือ สีแดง มี 4 เส้นแสง
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 1 คือ ทับทิม โกเมน

จักระ จุดที่ 2 เรียกว่า สวาธิษฐานจักระ (The Sacral Chakra)
ตั้งอยู่ที่ปลายกระดูกสันหลังใต้ก้นกบ เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับพลังงานทางเพศและความเชื่อมั่นในตนเอง
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 2 คือ โกเมนสีส้ม คาร์เนเลี่ยนสีส้มแดง

จักระ จุดที่ 3 เรียกว่า มณีปุระจักระ (The Solar Plexus Chakra)
ตั้งอยู่บริเวณสันหลังที่ตรงกับบั้นเอว มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ผลิตโลหิต
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 3 คือ บุษราคัม ซิทรินจักระ จุดที่ 4 เรียกว่า อนาหตะจักระ (The Heart Chakra)
ตั้งอยู่กลางกระดูกสันหลังระดับที่ตรงกับหัวใจ
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 4 คือ มรกต เพอริโด

จักระ จุดที่ 5 เรียกว่า วิสุทธิจักระ (The Throat Chakra)
ตั้งอยู่ตรงกระดูกต้นคอ เป็นจักระที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 5 คือ ไพลิน เทอร์ควอยซ์ ลาปิสลาซูลิ อะคัวมารีน

จักระ จุดที่ 6 เรียกว่า อาชณะจักระ (The Third Eye Chakra)
ตั้งอยู่กลางหน้าผาก เป็นจักระที่เปรียบเหมือนดวงตาของปัญญา
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 6 คือ อะมีธีสต์สีม่วงคราม โซดาไลต์จักระ จุดที่ 7 เรียกว่า สหัสธารจักระ (The Crown Chakra)
ตั้งอยู่กลางกระหม่อม เปรียบเป็นมงกุฎดอกบัว เป็นศูนย์ควบคุมทุกจักระในร่างกาย
อัญมณีที่สัมพันธ์กับจักระที่ 7 คือ อะมีธีสต์

กล่าวโดยสรุป การกระตุ้นพลังจักระทั้ง 7 โดยการใช้หินสีหรืออัญมณี ก็คือการนำอัญมณีมาวางไว้ตรงกับตำแหน่งจักระบนร่างกายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้จักระเกิดพลังงานด้านบวก ส่งผลดีต่อสุขภาพ และสามารถดึงดูดพลังที่อยู่ในหินสีหรืออัญมณีเข้ามาไว้กับตัวเราได้ เป็นการปรับสมดุลร่างกาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่ร่างกายได้

แต่หากเราไม่มีความรู้ หรือยังไม่เข้าใจในการกระตุ้นพลังจักระได้อย่างละเอียดถูกต้อง เราก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆดังนี้

เพียงแค่เราพกพาหินสีหรืออัญมณีตามบทความที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีชนิดใดก็ได้ นำติดตัวไว้โดยให้มีการสัมผัสกับร่างกายโดยตรง เช่น การนำมาเป็นเครื่องประดับที่สัมผัสกับร่างกายโดยตรง ก็เพียงพอกับการที่เราจะสามารถนำพลังงานจากหินสีหรืออัญมณีมากระตุ้นจักระ ได้แล้ว

อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนใกล้ชิด และมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรากันอีกวิธี โดยใช้หินสีหรืออัญมณีเป็นทางเลือกและเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งกันนะครับ

เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน แล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับ.
..........................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้ 
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ” 
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 54