อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"สยามคูโบต้า" สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

“สยามคูโบต้า” สนับสนุนกรมควบคุมโรค และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงิน 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.


บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 (Coronavirus Disease 2019) ที่แพร่ระบาดไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “สยามคูโบต้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมไปถึงลดภาระ และความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น และนับวันยิ่งขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ที่กำลังเปิดรับผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อีกจำนวน 500,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่มีความต้องการในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นในการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากอย่างไรก็ตาม สยามคูโบต้าได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มาติดต่อทุกท่าน รวมทั้งขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ทุกท่านสามารถใช้บริการและติดต่อกับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง สยามคูโบต้ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมตลอดไป พร้อมกันนี้ สยามคูโบต้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความห่วงใยสู่สังคม เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ได้โดยเร็วที่สุด”
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27