อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ว่าฯอุดรฯรับมอบชุดป้องกันเชื้อโรคPPE

ผู้ว่าฯ อุดรธานี รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จ.อุดรธานี พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18.42 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี โดยคุณปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ คุณแสวง ศิริจันทโรภาส พร้อมคณะกรรมการ และตัวแทนจากโรงงานน้ำตาลไทย อุดรธานี (อำเภอบ้านผือ)​ โดย ผอ.สายงานวัตถุดิบ นายไกรสร สามเสน รอง ผอ.สายงานการผลิต นายผดุงศักดิ์ ชัยรุ่งเรืองสิน รอง ผอ.สายงานวัตถุดิบ นายสมพร โศภิษฐ์โฆษิต พร้อมด้วย คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคาราบาวกรุ๊ป สภาวัฒนธรรมไทย จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยท่านพินิจ จารุสมบัติ มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33