อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทหารลุยพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เสรีชนไม่ช่วยกันอาจปิดปท.

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าคนไทยยังไม่ร่วมมือกัน ต่อไปอาจจะต้องปิดประเทศ เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2563 จำนวนตัวเลขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงเห็นด้วยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ควรจะประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19



@@@……การประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะทำให้ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จะสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเพียง ความร่วมมือของประชาชนทั้งประเทศในการลดการเคลื่อนที่ ลดกิจกรรม ปฏิบัติตนในลักษณะสมมุติตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะนำโรค เป็นสิ่งจำเป็นที่สังคมโดยรวมต้องตระหนัก และร่วมมือกันให้เป้าหมายการประกาศ พ.ร.ก.ฯ นี้ บรรลุความสำเร็จ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไทยใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉิน ในลักษณะ State of Emergency เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่เป็นการระบาดของเชื้อโรคที่เราไม่เคยรู้จัก

@@@……ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ไทยจะต้องดำเนินการเด็ดขาด ซึ่งอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จะมีมากขึ้นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดที่จะมีขึ้น ใครก็ตามที่ละเมิด พ.ร.ก.ฉบับนี้ ที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีจับติดคุกโดยไม่รอลงอาญา....ความร่วมมือของประชาชนทั้งประเทศในการลดการเคลื่อนที่ ลดกิจกรรม ปฏิบัติตนในลักษณะสมมุติตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะนำโรค เป็นสิ่งจำเป็นที่สังคมโดยรวมต้องตระหนัก และร่วมมือกันให้เป้าหมายการประกาศ พรก.ฯนี้ บรรลุความสำเร็จ



@@@……ขณะที่ชาติ ต้องการความสามัคคี ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังคงมุ่งมั่นทำลายชาติ ด้วยการส่งข้อความอันเป็นเท็จ หรือ Fake News ออกมาจำนวนมาก และบางกลุ่ม บางพรรคก็ออกแถลงการโจมตีรัฐบาล เสมือนไม่รู้ว่า การออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้อำนาจ พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการกับคนที่ดื้อและไม่รับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นคนเห็นแก่ตัว ต้องโดนจับกุมดำเนินคดี และต้องถูกลงโทษทางสังคม หากไม่มี พ.ร.ก.ก็จัดการอะไรกับผู้ไม่รับผิดชอบต่อสังคมได้ ดังนั้น พ.ร.ก.จึงไม่ได้จำกัดสิทธิของเสรีชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างไร ในเวลานี้ ประเทศสหรัฐฯ และชาติในยุโรป เกือบทุกชาติ ประกาศ State of Emergency ไปก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะประกาศใช้เสียอีก 
 


@@@……หลังจากที่ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน เป็นที่เรียบร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มีคำสั่งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” เป็นหน่วยงานพิเศษโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ตำรวจ ซึ่งการดำเนินการมาตรการใด ๆ นั้น จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

@@@……พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตต่อประชาชนทั้งประเทศบ้าง ด้วยการตั้งจุดตรวจ ตรวจเข้มข้นคนที่เข้าออก ซึ่งมีทั้งหมด 359 แห่งทั่วประเทศอยู่ในกทม. 7 แห่ง ขอประชาชนอย่าวิตกและใช้ชีวิตตามปกติและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อใช้มาตรการดังกล่าวนี้แล้วสถานการณ์แพร่ระบาด และตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงจะมีมาตรการที่เข้มข้นมาบังคับใช้ก่อนล็อกดาวน์ปิดประเทศ เพื่อสกัดและป้องกันการติดเชื้อในประเทศ แต่ก่อนจะถึงมาตรการเข้มข้นนั้น อยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เข้าใกล้หรือไปรวมกลุ่มกัน 



@@@……สำหรับการจัดตั้งจุดควบคุมและอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบด้านการเดินทาง การจราจร ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะมีการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีมาตรการในการสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภัยคุกคามหรืออาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

@@@……จะเห็นว่า 359 ด่าน พยายามใช้ทหารน้อยที่สุด จะใช้ตำรวจกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นหลัก หน้าที่ทหารคืออำนวยความสะดวกประชาชน ร่วมกับ ตำรวจ จับพวกกักตุนสินค้า กักตุนไข่ กลุ่มที่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ รักษาความปลอดภัย การล้างทำสะอาดพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการใช้กำลังให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประเทศไทยยังไม่ได้ ปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดบ้าน แต่หากไม่ร่วมมือช่วยกัน เราคงอาจไปถึงจุดนั้นในไม่นาน 



@@@……การทำความสะอาดในสถานที่สำคัญ ๆ กองทัพบกและกองทัพอากาศ ยังคงเดินหน้าทำความสะอาดทุกคืน โดยกองทัพบกนำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนน ทางเท้า และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเวลา 9 คืนแล้ว ส่วนกองทัพอากาศกำลังพลกองทัพอากาศ​และกำลังพลโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ ปฏิบัติการล้างและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ภายในตลาดทุกโซน ลานจอดรถ ทางเท้า ถนน ป้ายรถเมล์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ 



@@@……ตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 หมอและพยาบาล ต่างทำงานกันอย่างหนัก ล่าสุดในการประชุมศูนย์บัญชาการทหาร ที่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม และ มี พล.อ.พรพิพัฒน์ บญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธาน โดยได้มีการกำหนดมาตรการการปฏิบัติเร่งด่วน ให้เหล่าทัพที่มีหน่วยแพทย์ จัดทำบัญชีพร้อมเรียกสำรองบุคลากรทางการแพทย์ ที่ออกไปอยู่นอกหน่วย เข้าปฏิบัติงาน หากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 รุนแรงขึ้นและพัฒนาไปสู่ระดับที่ 3 ในส่วนของกองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เตรียมเรียกพล “กองหนุน เหล่าแพทย์” ทดสอบความพร้อมในสถานการณ์จริง เม.ย.นี้ รับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนกองทัพบก ก็เริ่มแจ้งให้บุคลากรที่อยู่สายการแพทย์ และ พยาบาล ได้เตรียมพร้อมหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น



@@@……ปิดท้ายสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้ง ทางกองทัพบกได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตาม "โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำ ที่ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าปกติที่เคยเป็นมา และแหล่งน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการป้องกันภัยแล้งเคร่งครัด  โดยได้กำชับให้ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว.
................................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 251