อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

อ.ต.ก.เพิ่มมาตรการตลาดปลอดเชื้อโควิด -19

ตลาด อ.ต.ก. เพิ่มมาตรการตลาดปลอดเชื้อโควิด -19 พร้อมเปิดให้บริการปกติ ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 17.21 น.

 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งด่วนเป็นระยะ โดยตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการและลูกค้า กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการค้าสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือเพื่อรักษาความสะอาด เพิ่มจุดบริการล้างมือ 6 จุดทั่วตลาด

พร้อมคำแนะนำในการล้างมือที่ถูกต้อง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ตลาด บริเวณที่มีการสัมผัส โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และในช่วงเย็นหลังจากตลาดปิดให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่ทำการล้างพื้นตลาดเป็นประจำทุกวันทั้งนี้ตลาดสด อ.ต.ก. ยังคงเปิดให้บริการปกติไม่มีวันหยุด มีการเตรียมวัตถุดิบในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ จำหน่ายสินค้าในประเภทอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ร้านอาหารให้จำหน่ายเฉพาะสั่งกลับบ้านเท่านั้น (Take Away) และขอให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการรักษาความสะอาดของตลาด อ.ต.ก. ซึ่งมีระบบการจัดการ ที่ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26