อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อำเภออู่ทอง เปิดยุทธการออกล่าชาละวัน ครั้งที่ 5

อำเภออู่ทอง เดินหน้าโครงการสุพรรณบุรีสีขาวปลอดยาเสพติด"เปิดยุทธการออกล่าชาละวัน ครั้งที่ 5" ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 21.15 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภออู่ทอง ฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.อู่ทอง สมาชิกอาสากองร้อยอำเภออู่ทอง ที่ 3 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลจรเข้สามพัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออู่ทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อู่ทอง ออกปฏิบัติการตามโครงการสุพรรณบุรีสีขาว ปลอดยาเสพติด หรือสุพรรณบุรีโมเดล เพื่อเดินหน้าการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามวาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยการเปิดยุทธการออกล่าชาละวัน ครั้งที่ 5 บ้านจรเข้สามพันปลอดยาเสพติด ทั้งนี้ได้ร่วมกันออกตรวจตรา ลาดตะเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านจรเข้สามพัน เพื่อปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 10 ราย ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20