อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เมืองเลยประชุมคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รองพ่อเมืองเลยประชุมคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำชับแรงงานต่างด่าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายความมั่นคงลงโทษสูงสุด ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 23.25 น.


ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อ.เมือง จ. เลย  นายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
  
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย กล่าวว่าสำนักนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีการฝึกพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานให้มีความรู้ ทักษะการใช้ฝีมือและเทคโนโลยี รองรับการเจริญเติบโตด้านแรงงานที่มีฝีมือระดับสูง ในด้านฝึกและพัฒนาคนให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และฝึกบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านอาชีพที่สูงขึ้น จะได้รับเงินเดือนที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะประเทศไทยควรเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบริการ ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั่วโลกในอนาคต  จะทำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
   
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางไคริกา  ศิรประภาเดโช  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ  ทำหนังสือแจ้งให้ทุกภาคส่วน  สั่งการและกำชับ มิให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแชร์ข่าวปลอม  หรือเฟคนิวส์  เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)  อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร อันทำให้เกิดความเข้าใจผิด  โดยให้มีมาตรการดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจังในกรณีที่ไม่ถือปฏิบัติ
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ดูแลเรื่องมาตรการแรงงานต่างด่าว ที่จะลักลอบเข้ามาทำงานในจังหวัดเลย หากถูกจับกุมจะถูกลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคง

-------------------------------------

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเวปไซต์เดลินิวส์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20