อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เปลี่ยนถนนพังให้เป๊ะ สายเชียงใหม่-เชียงรายใกล้ฉิว

นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 สัญญา เริ่มสัญญา วันที่ 14 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค.61 รวม 630 วัน ได้ขยายสัญญาถึงวันที่ 26 ธ.ค.61 ปัจจุบันมีความคืบหน้า 99.1 % อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.


กรมทางหลวง (ทล.)  มีโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่-เชียงราย ) ระยะทางรวม 158 กิโลเมตร (กม. )   จากขนาด 2 ช่องจราจร(เลน)ไปกลับ(ด้านละ 1 ช่อง) เป็น 4 ช่องไปกลับ (ด้านละ2ช่อง) ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ 48 กม. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวของประเทศ

ที่เหลืออีก 110 กม. จะทยอยอัพเกรดเป็น 4 เลนตลอดเส้นทางภายในปี 65  โดยอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 42.8 กม. วงเงินก่อสร้างรวม 2,633,662,058 บาท ถือเป็นช่วงสำคัญของการขนส่งสินค้าไปทาง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาว และ เมียนมาร์ ซึ่งลงพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 61 แบ่งงานก่อสร้างเป็น 5 สัญญาแต่เนื่องด้วยแนวเส้นทางติดอุทยานแห่งชาติและเขตป่าไม้ มีต้นไม้หวงห้ามอยู่สองข้างทาง ซึ่งตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนดให้กรมทางหลวงสำรวจสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ นำมาเปรียบเทียบกับการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ ) เมื่อดำเนินการเสร็จ กรมอุทยานฯจะต้องพิจารณาก่อนอนุญาตให้เข้าพื้นที่และล้อมย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่เขตทาง

ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนระหว่างการก่อสร้างโครงการจำนวนมาก  โดยเฉพาะ ช่วง ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ  ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรโดยเฉพาะตอนป่าเมี่ยง-ปางน้ำถุ  เมื่อปลายปี 62 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และรับทราบปัญหาจึงมีโยบายมอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดแก้ไข  โดยได้หารือผู้รับจ้างทุกรายเพื่อปรับแผนการก่อสร้างให้เดินหน้าต่อไปได้และให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว

... หากส่วนไหนที่เป็นปัญหาจากผู้รับเหมาได้สั่งปรับเงินตามสัญญา   ปัจจุบันงานก่อสร้างตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ  เสร็จเกือบ 100% แล้ว  ส่วนที่เหลืออีก 4 ตอน  จะให้เสร็จตามแผนต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน” นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง  ชี้แจงสั้นๆด้านนายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ในฐานะผู้จัดการโครงการทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า โครงการนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ ระยะทาง 9.25 กม.วงเงินก่อสร้าง 634,500,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 14 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ธ.ค.61 รวม 630 วัน ได้ขยายสัญญาถึงวันที่ 26 ธ.ค.61 ปัจจุบันมีความคืบหน้า 99.1 %   ปูผิวจราจรแล้วเสร็จให้ประชาชนได้สัญจร และกำลังเก็บรายละเอียดงานต่าง ๆ เช่น งานตีเส้นจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.63

ส่วนสัญญาที่ 2 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 กม.51+250-กม.57+900 ระยะทาง 6.65 กม. วงเงินก่อสร้าง 238,422,908 บาท  เริ่มสัญญาวันที่ 18 ม.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พ.ค.62 รวม 480 วัน  ขยายสัญญาถึงวันที่ 12 เม.ย.63 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.63  มีความล่าช้าเพราะแนวเส้นทางผ่านเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย และที่ผ่านมาผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประมาณ 1 ปี 5 เดือน  แต่ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมา 100 % แล้ว กำลังเร่งเดินหน้างานก่อสร้างเต็มที่สัญญาที่ 3 ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 กม.57+900-กม.62+500 ระยะทาง 4.6 กม. วงเงินก่อสร้าง 237,070,600 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 18 ม.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 เม.ย.62  ขยายสัญญาถึงวันที่ 11 ก.พ.64 รวม 1,121 วัน มีความคืบหน้า 10% อยู่ระหว่างตัดเขาลูกเนินเพื่อลดความชันของถนน ก่อนขึ้นโครงสร้างทางใหม่ คาดแล้วเสร็จเดือน ก.พ.64    

ขณะที่สัญญา 4 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยงตอน 2 กม.31+700-42+000 และ กม. 62+500-63+000 ระยะทาง 10.8 กม. วงเงินก่อสร้าง 767,000,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 12 ก.พ.62 สิ้นสุดสัญญา 2 ธ.ค.63 คืบหน้า 27.7% อยู่ระหว่างตัดเขาลูกเนินเพื่อลดความชันของถนนเช่นเดียวกัน  คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนเม.ย.64 และ สัญญาที่ 5 ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 กม.20+200-31+700 ระยะทาง 11.5 กม. วงเงินก่อสร้าง 756,668,550 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 21 ก.พ.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 ก.พ.64 รวม 720 วัน มีความคืบหน้า 20.9% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.64ทั้งสัญญาตอนที่ 4 และตอนที่ 5 มีความล่าช้า เนื่องจากแนวเส้นทางผ่านเขตป่ามีต้นไม้หวงห้าม โดยกลุ่มเอ็นจีโอต้องการให้กระทบต้นไม้น้อยที่สุด ทล.พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยสัญญาที่ 5 จะเร่งจัดหาผู้รับจ้างมาล้อมย้ายต้นไม้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิ.ย.63  เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป และจะเป็นช่วงที่ก่อสร้างเสร็จหลังสุด

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นถึง 30,000 คันต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 10,000-18,000 คันต่อวัน  ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยวหากกรมทางหลวงทำได้ดังว่า คุมเข้มผู้รับเหมารักษาสัญญาที่ปรับแผนงานกันใหม่ สแกนงานตอนสุดท้ายจะส่งมอบงานภายในเดือนมิ.ย. ปี 64 ประชาชนก็แค่อดทนอีกไม่นานเกินรอ จะได้มีถนนสายใหม่ให้วิ่งฉิวถึง 4 เลน  ลบภาพ 2 เลนในตำนานทั้งแคบคดเคี้ยวเสี่ยงอันตรายและผุพังตามกาลเวลา
...............................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

ความคิดเห็น