อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ส.ส.ท.เปิดรับสมัครกรรมการนโยบาย

ส.ส.ท.เปิดรับสมัครกรรมการนโยบาย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.


เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสรรหากรรมการนโยบาย
 
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวว่า การสรรหากรรมการ นโยบายมีความสำคัญ เนื่องจากไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่มีกฎหมายรองรับและกำหนดว่า คณะ กรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลนโยบายและการทำงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารไทยพีบีเอส

รวมถึงการเลือกผู้บริหาร ผู้อำนวยการ  การกำหนดงบประมาณต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะไทยพีบีเอสได้รับงบประมาณจากภาษีสุราและยาสูบปีละไม่เกิน 2 พันล้านบาท ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัคร รวมทั้งพิจารณาประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย โดยจะเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 และเมื่อปิดรับสมัครแล้ว ก็จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศต่อสาธารณะใครก็ตามที่รู้จักผู้สมัครทั้งทางบวกทางลบ สามารถส่งข้อมูลเข้ามายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำมาพิจารณาผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์กับทางกรรมการสรรหา เพื่อลงมติเลือก

หลังจากนั้นจะเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 คน เข้ามาประชุมร่วมกับกรรมการนโยบาย 4 คนที่ยังไม่หมดวาระ รวมเป็น 9 คนเพื่อเลือกประธานกรรมการนโยบาย และส่งชื่อประธานพร้อมกับกรรมการนโยบายใหม่ทั้ง 5 ท่าน  ให้กับนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 
สำหรับกำหนดการรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ได้ที่ www.thaipbs.or.th/ BOGSelection  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2142-3

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น