อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

เสพสมบ่มิสม : อุตสาหกรรมทางเพศ (7)

การคัดค้านทางสังคมวิทยา มีการวิจัยยืนยันว่าการดูสื่อลามกอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมวิทยามากมาย ซึ่งทำให้คนที่ดูสื่อลามกเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงความเคารพระหว่างกันของคู่สมรสลดลง  พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 00.15 น.

การคัดค้านทางสังคมวิทยา มีการวิจัยยืนยันว่าการดูสื่อลามกอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมวิทยามากมาย ซึ่งทำให้คนที่ดูสื่อลามกเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงความเคารพระหว่างกันของคู่สมรสลดลง  และอาจทำให้ความปรารถนาในการให้กำเนิดบุตรลดลงตามไปด้วย  นอกจากนี้ยังกล่าวว่าภาพอนาจาร อาจบ่อนทำลายค่านิยมดั้งเดิมที่สนับสนุนการแต่งงาน การมีครอบครัวและเด็ก ๆ  และสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องเพศในแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความผูกพัน ความเมตตา  ความห่วงใย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่ต่อเนื่องของความสัมพันธ์ ตลอดจนความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยบางท่านให้เหตุผลว่าภาพลามกอนาจารเป็นอันตรายต่อสังคมโดยการเพิ่มอัตราการข่มขืน อย่างไรก็ตามมีรายงานการแสดงความเห็นตรงกันข้ามว่าความสัมพันธ์ระหว่างสื่อลามกและอาชญากรรมทางเพศไม่เกี่ยวข้องกัน
        
การอพยพเข้าเมืองและการท่องเที่ยวทางเพศ นักวิจัยบางท่านรายงานว่าผู้ให้บริการทางเพศเองสามารถได้รับประโยชน์จากอาชีพในอุตสาหกรรมทางเพศในแง่ของสถานะการเข้าเมือง  มีตัวอย่างของการเขียนบทความว่า “การขายเซ็กซ์เพื่อการขอวีซ่า : การท่องเที่ยวเพื่อเซ็กซ์ ราวกับเป็นก้าวย่างสำคัญของความพยายามอย่างมากไปสู่การย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ” นักมานุษยวิทยาได้ยกตัวอย่างของโสเภณีในเมืองตากอากาศของสาธารณรัฐแห่งหนึ่งแต่งงานกับลูกค้าของพวกเธอเพื่ออพยพไปยังประเทศอื่นและแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น อย่าง ไรก็ตามลูกค้ายังคงเป็นลูกค้าที่มีอำนาจในสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากลูกค้าเองสามารถระงับหรือเพิกถอนวีซ่าของผู้ให้บริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธความสามารถในการอพยพหรือบังคับให้พวกเธอกลับไปยังประเทศต้นทางของตน  ลูกค้าบางรายมองผู้ให้บริการทางเพศจากประเทศอื่น ๆ ว่าเป็นสินค้าแปลกใหม่จากต่างประเทศ ที่สามารถมีความใคร่เช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้ามหรือสามารถเอารัดเอาเปรียบได้  ผู้ให้บริการทางเพศมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดสินจากสมาชิกในครอบครัวและญาติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเพศ  อย่างไรก็ตามต้องสังเกตว่างานบริการทางเพศของผู้อพยพเกิดขึ้นเนื่องจากโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์เองก่อให้เกิดการเติบโตทั้งในการท่องเที่ยวทางเพศและในการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิงไปยังสถานที่ที่อุตสาหกรรมทางเพศเจริญมากกว่า
        
การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในงานบริการทางเพศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มเพศทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพ ได้รับการยินดีต้อนรับกับการสร้างงานทางเพศผ่านเลนส์รักร่วมเพศ   อย่างไรก็ตามยังมีการสะท้อนกลับในชุมชนนี้ เนื่องจากเกิดการปฏิบัติที่โหดร้ายของคนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ผู้ผลิตและผู้เสนอภาพลามกอนาจารของนักแสดงเกย์อ้างว่างานนี้ถือว่าเป็นโอกาสได้รับการปลดปล่อยและมีการแสดงออกในสื่อยอดนิยม   ในขณะที่นักวิจารณ์มองว่าเป็นการยั่วยุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและผู้สนับสนุนภาพยนตร์แนวใหม่นี้ เป็นเพียงการสร้างกำแพงใหม่สำหรับการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน.

.......................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

ความคิดเห็น