อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เสพสมบ่มิสม โรคเบาหวานกับอาการอีดีในผู้ชาย

โรคเบาหวาน จะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อให้เป็นพลังงาน ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.15 น.

โรคเบาหวาน จะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อให้เป็นพลังงาน ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
      
เบาหวาน จึงเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ให้เกิดอาการอีดีในผู้ชาย ชายอีดีที่เป็นเบาหวานต้องเรียนรู้ขั้นลึกจะได้ตั้งใจควบคุมรักษาตัวรู้มากก็จะระมัดระวังสุขภาพตัวเองมาก
      
กลุ่มรู้มาก จะควบคุมน้ำตาลได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับรู้ หรือเรียนรู้วิธีควบคุมเบาหวานโดยตรวจเลือดหาค่าน้ำตาลสะสม(HbA1C) ต่อเนื่อง รายงานจากคนไข้ 792 คน พบมี 83.6% มีอาการอ่อนตัว แข็งไม่นาน และชนิดอ่อนตัวมากคือกล้ามเนื้อเพศอ่อนปวกเปียกไม่แข็งตัวเลย 43.2% คือร่วมเพศไม่ได้เลย ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ หากอายุยิ่งมากคือเกินกว่า 60 ปี สภาพของน้ำตาลที่สูงจะลดน้อยลง เชื่อแน่ว่าการลดจำนวนค่า
น้ำตาลสะสม (HbA1C) ช่วยในการฟื้นตัวของอีดีฟื้นได้ดีและเร็วในชายอายุยังน้อย แต่ชายสูงอายุจะฟื้นตัวช้าและต้องใช้เวลารักษานานกว่ามาก เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้จะก่อความเสียหายมากแก่เส้นเลือดใหญ่มากกว่ากลุ่มเส้นเลือดฝอย
      
โดยทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบและอุดตันได้ จนต้องไปทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจให้เลือดไหลสะดวก ความเสียหายของชายอีดีที่สาเหตุจากเบาหวานมีมากกว่าชายอีดีที่ไม่มีโรคเบาหวานถึง 3 เท่าตัว ทางการแพทย์ยืนยันว่าการควบคุมเบาหวานโดยใช้ค่าน้ำตาลสะสม(HbA1C) ทุก 3 เดือน จะบอกค่าของน้ำตาลว่ามีมากไปและมีการควบคุมได้ดีพอหรือไม่ ความละเอียดในการควบคุมอาการสืบเนื่องของเบาหวานได้ผลน้อยกว่าโดยค่า
น้ำตาลสะสม (HbA1C) จะแสดงผลได้ดีกว่า FBS เช่นติดตามปัญหาเสื่อมของเซลล์บุผนังของเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดมีการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น ที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาการอ่อนตัว อีดี
      
สารอีกตัวที่สำคัญพบว่า ชายเบาหวานสูงอายุจะพบได้คือสารเอจีอีเอส (AGEs : Advanced Glycation End Produots) เพิ่มขึ้นเป็นสารอันตรายแก่เซลล์เนื้อเยื่อและเซลล์ผนังในของเส้นเลือด จนเกิดเส้นเลือดแข็งตัวได้โดยจะพบสารเพนโทซิลิน (Pentosiline) เพิ่มขึ้น สารนี้เป็นสารตัวหนึ่งของ เอจีอีเอส (AGEs) สารนี้จะพบเพิ่มมากขึ้นในกล้ามเนื้อเพศในคนไข้เบาหวาน บ่งบอกถึงอาการที่แย่ลงของเบาหวานได้
      
ฉะนั้นคนไข้เบาหวานจะพบมีอาการอ่อนตัวจนร่วมเพศไม่ได้ เป็นทุกข์มากแล้วหากยังตัดสินใจเดินทางผิดคือ ไม่พบแพทย์รักษา แต่ฝืนไปกินยาให้พยายามแข็งตัวแล้วได้ผลบ้างไม่ได้บ้าง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากในกลุ่มอีดีที่มาจากเบาหวาน ที่เรียกว่าวิธีช็อกเวฟ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าองคชาตมากขึ้น เพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในกล้ามเนื้อเพศ ช่วยให้กล้ามเนื้อเพศแข็งแรงจนสังเกตได้จากสีของหัวองคชาต เป็นสีชมพูสดใส ดังนั้นหากมีปัญหาทางเพศก็ควรรีบปรึกษาและรักษากับแพทย์จะได้แก้ไขได้ตรงเหตุ.
 
........................................
ดร.อุ๋มอึ๋ม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9