อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

นวัตกรรมกำจัดไวรัส-แอปฯ'หมอชนะ'ระวังภัยโควิดแค่ปลายนิ้ว

เปิดนวัตกรรมฝีมือคนไทยเครื่องกำจัดไวรัส Antivirus Air Purification เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ แอปพลิเคชั่น'หมอชนะ'ตามติดโควิด-19 ระบุพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งพิกัดผู้ป่วย พร้อมใช้งานครั้งแรกในไทยแล้ว! ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.


ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส ‘โควิด-19’ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดอาการวิตกกังวล ทั้งอาการเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ทั้งจำนวนและพิกัดผู้ป่วย ทั้งขั้นตอนการกักตัว  เทคโนโลยีจึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเหลือให้ความรู้และมีความสะดวกสบายแบบไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อจากข้างนอกบ้าน เพียงใช้มือถือแค่เครื่องเดียว

แม้ที่ผ่านมาจะมีกลุ่มและหน่วยงานมากมายออกมาช่วยกัน แต่ยังขาดการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ "กลุ่มช่วยกัน" จึงมุ่งหวังที่จะเข้ามาเติมเต็ม เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ถูกมองข้ามอย่างตรงจุด ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการระดมทีมงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้  โดยร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่นชื่อ “หมอชนะ" เพื่อคงความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำกัดในภาวะวิกฤต เก็บบันทึกข้อมูลช่วยผู้ป่วยไม่ถูกปฏิเสธเข้ารับการรักษา เพราะมีข้อมูลที่พร้อมทันที ที่สำคัญทุกคนมีข้อมูลที่แม่นยำและระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้บุคคลหรือพื้นที่เสี่ยงดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ตัวแทนทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชน ภาครัฐ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน หมอชนะ เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา คนไทยทุกคนได้เห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงทำงานอยู่ด่านหน้า ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาทำงานเพื่อชาติอย่างโดดเดี่ยว พวกเราอาสาสมัครจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงช่วยระดมทักษะความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่แต่ละคนมี มาสร้างเป็นแอป “หมอชนะ” ที่เราเชื่อว่าจะทำให้ทัพหน้าทางการแพทย์ของเราสามารถสู้รบกับโรคนี้ได้ดีขึ้น

แม้ที่ผ่านมาปัญหาการปกปิดข้อมูลของประชาชนในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทำให้แพทย์และพยาบาลต้องหยุดการทำงาน แอปพลิเคชัน
 “หมอชนะ” จะแก้ปัญหานี้ โดยอาศัยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ติดตามตำแหน่งของผู้ใช้แอปและแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้แอปได้ผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ ทำให้เมื่อผู้มารับบริการทางการแพทย์แสดงข้อมูลในแอปพลิเคชัน บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถจัดลำดับความเร่งด่วนและวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนั้น สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถตรวจดูแอปพลิเคชันเพื่อประเมินได้ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งย่อมจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย และมุ่งประสิทธิผลในการคัดกรองความเสี่ยง โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันจึงเป็นแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) ยิ่งกว่านั้น คณะรวมอาสาสมัครยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดตั้งกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเมื่อผ่านวิกฤตการณ์โควิด-19 แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งทันที อีกทั้งการโค้ดแอปพลิเคชันยังมีลักษณะเป็น ‘โอเพ่นซอร์ส (Open Source)’ เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการส่งต่อไปยังระบบอื่น ๆ เพื่อขยายผลต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ในอนาคต เมื่อมีฐานข้อมูลเพียงพอ ค่าสียังมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ทุกครั้งที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และระบบพบว่าผู้ใช้งานมีประวัติการเดินทางเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นในช่วงที่ผ่านมา แอปพลิเคชันจะเตือนผู้ใช้งานให้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วยค่าสีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความระมัดระวังและการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างดีขึ้นด้านนายแพทย์ไผท สิงห์คำ แพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  “ปกติเราจะเน้นต้องดูแลตัวเอง เช่น การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการไปจุดที่แออัด เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงโรคหวัดอื่น ๆ แต่ในชีวิตประจำวัน  เราอาจจะมีความจำเป็นต้องไปทำงาน หรือไปธุระนอกบ้าน ซึ่งอาจสัมผัสผู้ป่วยโดยไม่รู้ตัว การมีเครื่องมือบางอย่างที่จะทำให้เรารับรู้สถานะความเสี่ยงของตนเองได้ รวมถึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดต่อได้รวดเร็ว เพื่อนำผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยโรคโควิด-19 ไปสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็ว จะช่วยให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทำให้สังคมโดยรวมมีความปลอดภัยมากขึ้น”

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้สมาร์ทโฟน สร้างสุขนิสัยใหม่ที่จะเอาชนะโควิด-19 ได้ด้วยการช่วยกันดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จะทำให้แอปพลิเคชันเกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการ “เช็คอิน” ผู้มาเข้าใช้บริการยังสถานที่ของตนเอง ไม่ว่าจะด้วยการให้พนักงานของร้านสแกน QR code ของผู้มาใช้บริการ หรือให้ประชาชนสแกน QR code ของร้านค้า รวมทั้งเชิญชวนพนักงาน คู่ค้า และเครือข่ายของตนให้มาร่วมใช้แอปพลิเคชันนี้กันอย่างแพร่หลายที่สุด โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้าต่าง ๆ ต่อไปด้วย
อนึ่ง กลุ่มช่วยกัน ยังมีการดำเนินโครงการเร่งด่วนที่ต้องการทำให้เป็นรูปธรรม อย่างการติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัส ในระบบปรับอากาศส่วนกลางของโรงพยาบาลทั่วประเทศ,ปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติ ให้สามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อได้มากขึ้น,ปรับปรุงอำคำรที่พักที่สมัครใจ เพื่อเป็นที่พักของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ และปรับปรุงรถพยาบาลในปัจจุบัน ให้สามารถรับส่งผู้ติดเชื้อได้ ที่ผ่านมา กลุ่มช่วยกัน นำโดย สมโภชน์ อาหุนัย CEO บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  ก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัส Antivirus Air Purification ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารด้วย 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38