อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

TIP มอบประกันภัย COVID-19 แก่ กสท.โทรคมนาคม

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 16.50 น.


ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย   ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัยไวรัส COVID – 19 กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ ช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 อยู่ในขณะนี้  โดยมี ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบ ณ กสท.แจ้งวัฒนะคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18