อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

รู้ไว้!ก่อนเริ่มถ่ายน้ำมันเครื่อง

รู้จักกับ "น้ำมันเครื่อง" อีกสิ่งสำคัญของระบบเครื่องยนต์ เรียนรู้ไว้ก่อนเริ่มเปลี่ยนถ่าย! ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

 
"น้ำมันเครื่อง" หรือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (motor oil, engine oil) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ น้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเครื่องถือว่ามีความสำคัญกับระบบเครื่องยนต์ในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกๆชิ้นส่วนเมื่อมีการทำงาน จะเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนสะสม นอกจากนี้ยังมีสิ่งสกปรกที่เกิดจาการเผาไหม้ รวมทั้งเศษชิ้นส่วน อาจตกค้างอยู่ในห้องเครื่อง จึงจำเป็นต้องมีน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยปกป้อง หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ช่วยลดการสึกหรอ ลดแรงฝืด หรือแรงเสียดทาน ลดการกัดกร่อน ที่เกิดจากเศษชิ้นส่วนที่หลุดออกมา รวมถึงลดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์สะอาด แถมยังช่วยระบายความร้อน อุดรอยรั่วในห้องเผาไหม้ ส่งผลให้แรงอัดในเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นตามมา
 
อายุการใช้งาน-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อ "น้ำมันเครื่อง" ถูกใช้งานจะเกิดการสะสมของกรดที่เข้ามาทำลายด่าง การสะสมของน้ำ การปะปนกับฝุ่นผงคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ รวมถึงเศษโลหะจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ ส่งผลให้คุณสมบัติในการหล่อลื่น เสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องได้รับการเปลี่ยนถ่าย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเครื่องยนต์
- น้ำมันเครื่องธรรมดา ผลิตจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) ที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม ราคาถูก อายุการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 5,000กม.
- น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic,Synthetic Blend) ผลิตจากน้ำมันแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ ราคาปานกลาง อายุการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 8,000กม.
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Fully Synthetic) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ ให้คุณภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีแม้อุณหภูมิสูง แต่ราคาค่อนข้างสูง อายุการเปลี่ยนถ่ายไม่เกิน 15,000 กม.
 
เทคนิคควรรู้
- น้ำมันเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดใช้จะมีอายุการคงสภาพอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้ว อายุการใช้งานไม่เกิน6 เดือน ขณะที่น้ำมันเครื่องที่เปิดใช้แล้วไม่ได้ปิดฝาให้ถือว่าหมดสภาพ
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ จะคงคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีแม้ความร้อนสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์และธรรมดา แต่ก็มีราคาสูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นการจะเลือกว่าใช้น้ำมันเครื่องชนิดใดแล้วคุ้มค่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
- รถยนต์ใช้งานน้อยควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 
ทั้งนี้ เมื่อน้ำมันเครื่องเริ่มเสื่อมสภาพ จะสังเกตได้จากการที่เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น อัตราเร่งอืดกว่าปกติ กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น ความข้นหรือใสและสีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไปอีกด้วย...
 
......................................... 
คอลัมน์ : รู้ก่อนเหยียบ 
โดย "ช่างเอก" 
ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ changaek_106@hotmail.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 234