อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เลื่อนเปิดอบรมการอบรมหลักสูตรพวม.รุ่นที่ 3

สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติแจ้งเลื่อนกำหนดการในการเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 3 ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.


เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง  ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว  ทางสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ  จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการในการเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 3 ออกไป   โดยกำหนดการอบรมจะทำการเปิดการอบรมในห้วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 63 ดังมีรายละเอียดตามข้อมูลการจัดการอบรมด้านล่าง  จึงขอแจ้งมาให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมทราบโดยทั่วกัน
 
หากในกรณีที่สถานการณ์ของการระบาดยังไม่ยุติลงในห้วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่  อาจมีการเลื่อนกำหนดการอีกครั้งจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น