อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

เครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ ตอบโจทย์กระแสลดใช้พลาสติก

คลิปวิดีโอเต่าเคราะห์ร้ายที่มีหลอดพลาสติกเสียบอยู่ที่รูจมูก ที่ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียล สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ช่วยจุดกระแสลดการใช้หลอดพลาสติกให้เพิ่มขึ้นหลอดไม้ไผ่ กลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  สำหรับคนที่อินกับกระแสรักษ์โลก อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

คลิปวิดีโอเต่าเคราะห์ร้ายที่มีหลอดพลาสติกเสียบอยู่ที่รูจมูก ที่ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียล สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ช่วยจุดกระแสลดการใช้หลอดพลาสติกให้เพิ่มขึ้นหลอดไม้ไผ่ กลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  สำหรับคนที่อินกับกระแสรักษ์โลก เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ แต่ในขั้นตอนการผลิตจะต้องทำความสะอาดไผ่หลอดทั้งด้านนอกและด้านในก่อนนำไปฆ่าเชื้อ ซึ่งทั้งหมดต้องใช้แรงงานคน ทำให้เสียเวลาและเกิดปัญหากับแรงงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วย

ดร.มานพ แย้มแฟง นักวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, นายสราวุฒิ เลาะหะนะ, นายสิทธิกร สงวนตระกูล และ นางสาวเบญจพร ยุติศาสตร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้คิดออกแบบและสร้าง “เครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่” โดยได้รับทุนสนับสุนนในการทำวิจัยจาก สกสว. ประจำปี 2562“จากการทดสอบเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่เปรียบเทียบจำนวนหลอดไผ่ที่ใช้คน พบว่าการใช้เครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ได้ 88 หลอดต่อชั่วโมง แต่ถ้าใช้คนทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ได้ 47 หลอดต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่สามารถทำงานได้มากกว่า 1.87 เท่าของแรงงานคน จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พบว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนำเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ไปใช้จะสามารถคืนทุนในระยะเวลา 0.98 ปี และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 50,964.1 บาทต่อปี”นางสาวเบญจพร กล่าวว่า หลักการทำงานของเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 1/3 แรงม้า เป็นต้นส่งกำลังโดยสายพานไปยังพู่เล่ของลูกขัดที่ทำจากวัสดุสก๊อตช์ไบรต์ ขณะเครื่องทำความสะอาดผิวหลอดไผ่ทำงาน ลูกขัดจะหมุนโดยผู้ปฏิบัติงานนำหลอดไผ่ที่จะทำความสะอาดวางบนลูกขัดและหมุนหลอดไผ่เพื่อสามารถทำความสะอาดได้รอบตัวหลอด สามารถเคลื่อนที่หลอดไผ่ไปด้านซ้าย ด้านขวาได้ เมื่อคราบสกปรกที่ติดมากับหลอดไผ่ถูกขัดด้วยลูกขัดจะมีลักษณะเป็นฝุ่นแล้วจะถูกพัดลมดูดไปทิ้ง ซึ่งความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 400 รอบต่อนาที

“ถ้าความเร็วรอบมากกว่านี้จะส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง เพราะลูกขัดจะขัดผิวของหลอดไผ่ลึกไปจนถึงเนื้อของหลอดไผ่ทำให้เกิดความเสียหาย และจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมหลอดไผ่ได้ยากในขณะทำงาน จึงเป็นผลให้ปริมาณการทำความสะอาดหลอดไผ่ลดลง แต่ถ้าความเร็วรอบน้อยกว่านี้ปริมาณการทำความสะอาดไผ่ก็จะลดลงส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความสะอาดหลอดไผ่”

หลอดไม้ไผ่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องทำความสะอาดหลอดไม้ไผ่จึงมีความจำเป็นต่อการผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน.

..........................................

นภาพร พานิชชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34