อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ยึดศก.พอเพียง สร้างความมั่นคงด้านอาหารหลังโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกต้องพลิกผันไปจากเดิม จึงทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตตาม ที่เห็นได้ชัดคือเรื่องการทำงานและการอุปโภคบริโภค อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.


ขณะนี้ทุกภาคฝ่ายทั้งรัฐและเอกชนในทุกประเทศก็มีมาตรการที่อำนวยความสะดวกเรื่องการทำงานในสภาวะวิกฤติเช่นนี้แล้ว เรื่องที่ยังน่าเป็นห่วงคือวิกฤตด้านการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหาร ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องมีแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟู เพื่อป้องกันสถานการณ์การขาดแคลนอาหารในอนาคตหลังสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19 นี้ลงโดยเมื่อเร็วๆ นี้ WHO, FAO และ WTO ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ถึงความห่วงใยการขาดแคลนอาหารในโลก ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปิดพรมแดนจากการล็อคดาวน์ของประเทศต่างๆ ทำให้การขนส่งอาหารถูกกระทบ หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้จบลง เรื่องอาหารจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นจริงๆ สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีและมีข้อได้เปรียบหลายชาติเพราะเรามีแหล่งอาหารที่มากมาย นับได้ว่าเป็นคลังอาหารของโลก แต่เราเองก็ต้องดูแลให้อาหารมีจำนวนเพียงพอและปลอดภัยต่อคนในประเทศทั้งในยามปกติและในยามวิกฤติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางไว้ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายหลังวิกฤตการณ์นี้ได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำทุกอย่างอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล มีความรู้ รัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงรับไปดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการมาแล้วในระดับครัวเรือนด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือนจะทำให้เกิดพอกินพอใช้และพึ่งพาตนเองได้และเพื่อรองรับสถานการณ์หลังวิกฤติโควิด กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน หรือให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จะเริ่มจากเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับชั้นเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 5 ชนิด

จากนั้นจึงขยายผลให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันรณรงค์ให้ครบทุกหลังคาเรือน ทุกจังหวัดในไทยต่อไป และการดำเนินงานดังกล่าวนี้ไม่ได้เน้นทำในสังคมหมู่บ้านชนบทเท่านั้น คนที่อยู่ในสังคมเมืองก็สามารถทำได้ เช่น การปลูกในกระถาง ยางรถยนต์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนของตนเองในยามที่มีการกักตัวหรือไม่สามารถออกไปซื้อหานอกบ้านได้เริ่มต้นปลูกผักสวนครัววันนี้ในบริเวณที่พักอาศัยของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันข้างหน้า อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำยามว่างในช่วงระยะเวลากักตัวได้อีกด้วย อย่าลืมรักษาสุขภาพ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปให้ได้

ด้วยความห่วงใย เรามาก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน Stay healthy and be positive+
.......................
นริศ ขำนุรักษ์ 
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63