อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ตู้ฆ่าเชื้อ "Tham - UV Clean" อบหน้ากากอนามัย "ใส่ซ้ำได้"

หน้ากากอนามัย กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้หน้ากากอนามัยที่มีจำนวนจำกัด สามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จึงพัฒนา “Tham-UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี (UV-C) อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หน้ากากอนามัย กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคโควิด-19 ระบาด ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้งานหน้ากากอนามัยมากที่สุด ในการให้การรักษาผู้ป่วย
เพื่อให้หน้ากากอนามัยที่มีจำนวนจำกัด สามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จึงพัฒนา “Tham-UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี (UV-C) ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ใน 5 นาที โดยที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำหน้ากากกลับมาใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จ และใช้ซ้ำได้ 5-10 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพ และประเภทของหน้ากากอนามัย Tham-UV Clean เป็นผลงานการพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ มธ.Tham-UV Clean ยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมคงคุณภาพการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่หน้ากากได้ไม่ต่ำกว่า 90% หลังการฆ่าเชื้อ ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตเพียงตู้ละ 5,500 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการส่งมอบ Tham-UV Clean ลอตแรก แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับตู้อบหน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นนี้ จะเป็นการใช้คลื่นรังสียูวีซี (UV-C) ในการอบหน้ากากจำนวน 3 ชิ้นต่อ 1 รอบการอบ โดยที่เว้นระยะห่างต่อชิ้นที่ 2-3 เซนติเมตร พร้อมตั้งเวลาการอบเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้คลื่นรังสียูวีซี สามารถแผ่กระจายและฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณหน้ากาก ทั้งด้านในและด้านนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ตู้อบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อให้นำหน้ากากไปใช้ได้ต่อไป ซึ่งผลลัพธ์หลังการทดสอบประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการ Thammasat University Molecular Innovation Research (TUMIR) คณะสหเวชศาสตร์ มธ. พบว่า สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพของเส้นใย และคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสผ่านหน้ากากอนามัย ไม่ต่ำกว่า 90% หลังการฆ่าเชื้อ ทีมผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียจำนวนสองสายพันธุ์ ได้แก่ 1.Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) และ 2.Staphylococcus aureus (S. aureus) ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างหน้ากากอนามัย (surgical mask) ซึ่งเป็นเชื้อที่ฆ่าได้ยากกว่าเชื้อไวรัส ผลการทดสอบพบว่า รังสียูวีในเครื่อง Tham-UV Clean สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุ์ได้หมด ภายใน 5 นาทีอย่างไรก็ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เตรียมผลิตตู้อบดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ชุด เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 และขาดแคลนหน้ากาก N95 เป็นลำดับต่อไป.

...............................................

นภาพร พานิชชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33