อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ลุยอำเภอเลาขวัญช่วยผู้ป่วยติดเตียง-ผู้พิการ-ผู้ยากไร้

แม่บ้านมหาดไทยกาญจนบุรีลุยอำเภอเลาขวัญช่วยผู้ป่วยติดเตียง-ผู้พิการและผู้ยากไร้ เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.03 น.


นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถามความเป็นอยู่ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยการมอบเงินสด ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไข่ไก่ น้ำตาล และเสื้อผ้า ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย 1 ราย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ อีก 12 ราย รวมเป็น 13 ราย ณ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ และคณะข้าราชการ ได้นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเสื้อผ้า ไปสมทบเพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบอัคคีภัยอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยมี พ.ต.อ.พฤหัส สังข์ประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ นายจักริน เชื้องาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขตอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้การประสานงานและอำนวยความสะดวก

ในนามของพี่น้องชาวตำบลหนองนกแก้ว ขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจ ความช่วยเหลือ ความเอื้ออารีย์ต่อผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ของท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ตลอดจนนายอำเภอเลาขวัญ และคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกสังกัด มาในโอกาสนี้.

----------------------------------

ปัญญา มังกโรทัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ออนไลน์เดลินิวส์ จ.กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%