อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ศูนย์กักแยกปทุมธานี ช่วยป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ

หลังจากผ่านจุดคัดกรองระดับชุมชนหรือโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกมีความสำคัญอย่างมาก ถือว่าเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ ช่วยลดจำนวนคนไข้ที่ต้องเข้าไปใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล หรือถ้าพบว่ามีอาการ ก็ส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.


ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวแล้วครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก หลายธุรกิจอาจจะได้รับการผ่อนผันให้เปิดบริการได้ อย่างไรก็ตาม ผมยังเชื่อบรรดาคุณหมอที่บอกเราว่า “การ์ดอย่าตก” ต้องระมัดระวังไปจนกว่าผู้ติดเชื้อจะเหลือ 0 คนและต้องเฝ้าระวังไปอีก 14 วันถึงพอจะวางใจได้ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อคนใหม่เกิดขึ้นมา ถ้าตราบใดยังมีผู้ติดเชื้อแล้วทำการปลดล็อก แน่นอนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นระลอกสองคงกลับมาอีกแน่ 
 
ในเมื่อไวรัสโควิดยังอยู่กับเรา ผมขอเกาะติดสถานการณ์ต่อไป โดยไปฟังบรรยายเกี่ยวกับ “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกที่ปทุมธานี” หรือเรียกว่า “ปทุมธานีโมเดลต้านไวรัสโคโรนา 2019” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพลศึกษา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาสถาปนิก เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)


 
ที่มาของโครงการนี้เกิดจากประเด็นปัญหาที่คนขับแท็กซี่ในจังหวัสสุราษฎร์ธานีไปรับผู้โดยสารชายไทย ภายหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าผู้โดยสารคนนั้นติดเชื้อจากกลุ่มเที่ยวทองหล่อ ขอให้คนขับแท็กซี่กักแยกตัวเอง 14 วัน เขาตัดสินใจยืมเงินคนรู้จักเพื่อไปหาที่พักแยกเพราะกลัวจะแพร่เชื้อต่อคนอื่น โรงแรมที่พักคืนละ 350 บาท แต่เขาไม่กล้าแจ้งกับโรงแรมว่าเขามากักแยก นอกจากนี้ ระหว่างที่กักแยกตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่มาติดตามอาการเลย จนกระทั่งวันที่ 4 ได้รับผลการตรวจเชื้อ COVID-19 ผลเป็นลบและเจ้าหน้าที่ให้กักตัวต่ออีก 10 วัน แต่แท็กซี่คนนั้นเงินหมดแล้ว เพราะจากที่เคยได้รายได้จากการขับแท็กซี่วันละ 500-700 บาทก็ขาดรายได้ไปหลายวัน เขาจึงตัดสินใจเลิกกักตัวและออกไปขับแท็กซี่ต่อ 


 
จากต้นเรื่องดังกล่าวจึงมีการระดมความคิดของคนหลากหลายอาชีพ ทำให้เกิดศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก เพื่อรับมือการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นช่วยเหลือผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีข้อจำกัดด้านที่พักอาศัย ขาดรายได้ในการประทังชีพ หรือผู้ไม่พร้อมในการกักแยกตัวได้อย่างถูกต้อง ช่วยตัดวงจรการแพร่กระบาดในชุมชนและช่วยลดภาระในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังช่วยกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ครอบครัวและชุมชนรังเกียจไม่ให้กลับเข้าบ้านและภูมิลำเนา นายจ้างหรือโรงงานไม่รับคนที่เคยติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อเข้าทำงานต่อ รวมถึงผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครัวเรือน เช่น เด็กและผู้หญิง
 
หลังจากผ่านจุดคัดกรองระดับชุมชนหรือโรงพยาบาลแล้ว ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกมีความสำคัญอย่างมาก ถือว่าเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ ช่วยลดจำนวนคนไข้ที่ต้องเข้าไปใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล หรือถ้าพบว่ามีอาการ ก็ส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


 
ถ้าท่านผู้อ่านมีคนรู้จักที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อและเข้ามาที่ศูนย์ที่พักเพื่อการกักแยกต้นแบบปทุมธานี (Local Quarantine) ได้เลยครับ เคสที่รับคือ กลุ่ม PUI ตั้งแต่รอผลตรวจ จนถึงกักแยกครบ 14 วัน (ถ้าผลออกมาเป็นบวก โรงพยาบาลจะมารับไปรักษาต่อ) กลุ่มเฝ้าสังเกตอาการที่ไม่พร้อมกลับไปกักตัวเองที่บ้าน (ชุมชนรังเกียจ / ไม่ผ่านการพิจารณาความพร้อมจากฝ่ายสาธารณสุข) สถานที่คือ หอพักนักกีฬา อำเภอธัญบุรี ติตต่อได้ที่ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (สถาบันพระประชาบดี กองอำนวยการ) 2/82 หมู่ 2 (ธัญบุรี คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เบอร์โทรศัพท์ 086-399-9985 อีเมล์ support@tijforum.org ครับ
 
เมื่อเข้ามาในศูนย์ฯ ผู้กักแยกจะได้รับการจัดโปรแกรมบริการสนับสนุนตามหลักอนามัย เพื่อฟื้นฟูภูมิคุ้มกันต้านไวรัส อาทิ หลักอนามัย 5 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ อุจจาระ อารมณ์) โปรแกรมออกกำลังกาย คอร์สอบรมโควิด 101 ฯลฯ มีระบบการติดต่อประสานงานกับบุคคลากรด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพจิต เพื่อประเมินอาการของผู้กักแยกทั้งทางกายและใจอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการประสานหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลครอบครัวของผู้กักแยก ทั้งด้านสวัสดิภาพและความจำเป็นอื่น ๆ รวมถึงจัดทำกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน

 
ศูนย์ที่พักเพื่อการกักแยกปทุมธานีเป็นต้นแบบ ตอนนี้ได้ขยายผลไปที่ชลบุรีและปัตตานีแล้ว ผมเห็นว่าโครงการดี ๆ แบบนี้ช่วยสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย จึงอยากช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ อย่างนี้ให้ได้รับทราบทั่วกันครับ
 
ลองรับชมศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกปทุมธานีได้ที่นี่ครับ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 279