อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

WTO เตือนโลกเผชิญ ภาวะขาดแคลนอาหาร

WTO แนะนำให้ประเทศต่างๆหลีกเลี่ยงมาตรการที่จะส่งผลให้เกิดการกักตุนและขาดแคลนสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เน้นย้ำอีกเรื่องสำคัญ การสร้างความมั่นใจว่าประเทศผู้ผลิตอาหารจะสามารถส่งออกไปยังประเทศ อื่นๆได้อย่างไม่ติดขัด อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.


สภาวะการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอาจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เพราะองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ออกมาเปิดเผยถึงความกังวลเกี่ยวกับการแย่งซื้อและตุนอาหารของประชาชนทั่วโลก จะส่งผลทำให้เสียสมดุลการเข้าถึงอาหารและสินค้าจนทำให้เกิดความขาดแคลนขึ้นได้
 
การกักตุนสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคกำลังแผ่วงกว้างออกไปครอบคลุมผู้คนทั่วโลก เนื่องมาจากความวิตกกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและกระทันหัน โดยหลายประเทศพยายามกักตุนอาหารไว้เพื่อแน่ใจว่าวิกฤตินี้จะไม่ทำให้เกิดความขาดแคลน แต่นั่นยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลนได้ง่ายขึ้น


 
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือ G20 เมื่อ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) ได้เสนอให้ประเทศกลุ่ม G20 แสดงท่าทีเพื่อให้แน่ใจว่าการับมือกับโรคโควิด-19 จะไม่เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การขาดแคลนอาหารอย่างไม่ตั้งใจ โดยได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมประกาศความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติการที่ว่าด้วยการสร้างคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารในระดับโลก
 
โดย WTO แนะนำให้ประเทศต่างๆหลีกเลี่ยงมาตรการที่จะส่งผลให้เกิดการกักตุนและขาดแคลนสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต และเน้นย้ำอีกเรื่องที่สำคัญคือ การสร้างความมั่นใจว่าประเทศผู้ผลิตอาหารจะสามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นๆได้อย่างไม่ติดขัด เพื่อให้อาหารที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศสามารถส่งต่อไปยังประเทศยังขาดแคลนอยู่


 
ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของประเทศผู้ผลิตอาหารอย่างประเทศไทยของเรา โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้หารือกับกลุ่มผู้ผลิตไก่สด/แปรรูป นำโดยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ประเมินสถานการณ์การผลิตและการส่งออก พร้อมกำหนดแนวทางการบริหารการตลาด และการผลักดันการส่งออกสินค้าไก่ของไทย
 
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะจับมือร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนในการเดินหน้าร่วมกัน “พลิกโควิดเป็นโอกาส” เพื่อหาลู่ทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับภาคส่วนต่างๆและเตรียมการสำหรับอนาคตเมื่อโควิดหมดสิ้นไป


 
สำหรับแนวทางการส่งออกคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกร รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงพาณิชย์จะชูโรงภาพลักษณ์ มาตรฐาน และความเป็นเลิศด้านอาหารของไทย ผ่านเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารในยามฉุกเฉิน และหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงที่บางประเทศคู่ค้าอาจประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
 
ภาพลักษณ์ที่ดีของความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นครัวโลกมายาวนานและยังเป็นที่ยอมรับระดับสากล จะสามารถทำให้ประเทศไทยของเราไต่อันดับผู้นำการส่งออกอาหารได้อย่างรวดเร็ว หากมาตรการและนโยบายต่างๆนั้นได้ผล อีกทั้งยังต้องเสริมทัพด้วยความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย แต่ก่อนอื่นก็ต้องมั่นใจว่าประชาชนในประเทศจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอและถ้วนหน้ากันทุกคน
 
ด้วยความห่วงใย เรามาก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
.......................
นริศ ขำนุรักษ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52