อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

การศึกษาคืออาวุธเปลี่ยนโลกได้

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติเงินสนับสนุน 3 ล้าน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทเรื่องการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เพราะการศึกษาคืออาวุธที่นำมาใช้เปลี่ยนโลกได้! สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้รับทุนร่วม 100 ล้านบาท จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อมาเปิดหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี เรื่องการจัดการขยะพลาสติกในทะเล Marine Plastic Abasement เป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีทุนการศึกษากว่า 50 ทุน เปิดรับสมัครแล้ว
 
รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติเงินสนับสนุน 3 ล้าน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 100 ล้านบาท ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทเรื่องการจัดการขยะพลาสติกทางทะเล เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หวังพัฒนาองค์ความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่มาร่วมแก้ปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดจากพลาสติก
 
การสนับสนุนเงินกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “วิสัยทัศน์โอซากามหาสมุทรสีคราม” หรือ Osaka Blue Ocean Vision 


 
โดยผู้นำญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี “ชินโซ อาเบะ” ประกาศในการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่นครโอซาก้า ปีที่ผ่านมา ว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนความพยายามของประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการกำจัดขยะ ขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายลดมลภาวะทางทะเลที่เกิดจากขยะพลาสติก ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า 
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมลพิษจากขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประเมินว่าทุกปีมีขยะพลาสติกจำนวน 8 ล้านตัน ตกค้างในมหาสมุทรทั่วโลก และจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า 6 ประเทศที่ติดอันดับทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกมาจากภูมิภาคเอเชีย 
 
หลักสูตรมหาบัณฑิต Marine Plastic Abatement (MPA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จึงออกแบบหลักสูตรเป็นปริญญาโท 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 มุ่งเน้นพัฒนาและสร้างผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชีย เพื่อมาต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบการจัดการที่มีคุณภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กลุ่มคนทำงานและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)


 
นะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ซึ่งนี่เป็นประเด็นที่เร่งด่วน
 
เงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งนี้ นับเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเงินร่วม 100 ล้านบาทนี้ จะแบ่งเป็นทุนการศึกษา จำนวนกว่า 50 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาคฤดูร้อน, ฤดูหนาว และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะพลาสติกในทะเล 
 
ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชั้นนำ, องค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีการศึกษาจากแนวทางการลดขยะพลาสติกในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรปริญญาโท MPA ของสถาบันเอไอที จะได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ จัดตั้ง “Global Marine Plastic Alliance” ซึ่งเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค ที่จะให้คำแนะนำด้านเทคนิคและให้คำปรึกษาในเชิงนโยบายได้อย่างมืออาชีพ
 
เปิดรับสมัครแล้วเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/jp_oneyear_marineplastic/ 
ฝากติดตามการรับสมัครที่ www.ait.ac.th และ fb page Asian Institute of Technology https://www.facebook.com/AITasia/ 
โครงการอื่นๆ เข้าดูข้อมูลได้ที่ https://serd.ait.ac.th/how-to-apply/ เพราะการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ - Nelson Mandela 
.......................
คอลัมน์ พุ่มไม้ใบบัง
โดย "ร่มธรรม ขำนุรักษ์"
ขอบคุณข้อมูลจาก : environman


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 248