อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ทบ.รับมอบหน้ากากให้กับ รพ.ทหารบก ทั้ง 37 แห่ง

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอยจากบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ส่งต่อให้กรมแพทย์ทหารบกไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ  พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.36 น.


พล.ท.สันติพงศ์  ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย ( Face Shield ) จำนวน 5,000 ชิ้น จาก ผู้บริหารบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท เพื่อนำไปแจกจ่ายส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกองทัพบก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและดูแลประชาชน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ทางกองทัพบกโดย กรมแพทย์ทหารบก จะนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ต่อไป 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%