อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ผู้ใหญ่บ้านต้นตาล นำร่องปลูกผักสวนครัวกินได้

“นงนุช พัวไพโรจน์” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ต้นตาล นำร่องปลูกพืชผักปลอดภัย สู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง   พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.58 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางนงนุช พัวไพโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off  90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยใช้แนวคิดผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวกินได้ เป็นการลดรายจ่าย สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวช่วงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" 

นางนงนุช กล่าวว่า ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ต้นตาล และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นตาล จึงได้จัดทำโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 ต.ต้นตาล โดยการนำร่องปลูกผักสวนครัวกินได้ สำหรับพืชผักสวนครัวที่ลงมือทำการเพราะปลูกก็มี มะเขือ มะนาว พริกขี้หนู กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ตำลึง ส่วนที่จะปลูกต่อไปคือ ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว สะระแหน่ เป็นต้น

 
“ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเอง เพื่อใช้เป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหมู่ 6 ต.ต้นตาล นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 จึงเชิญชวนพี่น้องชาวต้นตาลทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดและผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังได้รับประทานอาหาร จากพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้แบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี บริโภคได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ชุมชน สามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม สำหรับหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในยามสถานการณ์ไม่ปกติต่อไป” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ต้นตาล กล่าว.

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%