อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"บัสเลน"กลางถนนพระราม 4-เพชรบุรี วัดฝีมือ!!...ศํกดิ์สยาม ชิดชอบ

สัปดาห์นี้เอาใจFC (แฟนคลับ) รถเมล์ พาไปทำความรู้จักกับโครงการบัสเลนกลางถนนพระราม 4 และถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ของกระทรวงคมนาคม  ที่วางเป้าหมายให้บริการภายในปีนี้จากช่องนนทรี-ราชพฤกษ์... อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ประชุมหารือเรื่องการจัดทำช่องรถประจำทาง หรือบัสเลน (Bus Lane) กลางถนน ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม  ที่นำโมเดลจากการเดินทางไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมสั่งการสนข.บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการ โดยที่ประชุมได้คัดเลือก2เส้นทางนำร่องบนถนน2สาย ได้แก่ 1.ถนนพระราม 4 ช่วงหัวลำโพง-แยกพระโขนง ระยะทาง 9.2 กม.และ 2.ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงแยกประตูน้ำ-แยกคลองตัน 6.6 กม. 

ด้วยเหตุผลที่ว่า ถนนทั้ง2 สายในช่วงที่กำหนดมีความเหมาะสมตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก ที่มีรถเมล์หลายเส้นทาง โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น มีรถประจำทางวิ่งผ่านไม่น้อยกว่า100 คันต่อ ชม. มีผู้โดยสารประมาณ 10,000 คนต่อ ชม. และเป็นถนนสายหลักมีช่องจราจรจำนวนมาก 6-8 ช่องไปกลับ โดยในวันที่ 12 พ.ค. สนข. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจสภาพทางกายภาพอีกครั้ง หลังจากวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่สำรวจครั้งแรกเบื้องต้นพบว่าในทางปฎิบัติมี 2 แนวคิดคือ 1.ให้รถเมล์วิ่งชิดเกาะกลางกลางถนน โดยต้องเปลี่ยนประตูรถเมล์มาอยู่ฝั่งขวาเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการขึ้นลง และ 2.ประตูรถเมล์ยังอยู่ฝั่งซ้ายแต่เปิดช่องทางพิเศษหรือรีเวิร์สซิเบิลเลนเพื่อวิ่งสวนเลน รวมทั้งหาแนวทางรองรับผู้โดยสารเวลาขึ้นลงรถเมล์แล้วเดินทางเชื่อมต่อไปจุดอื่นๆ 

อาจเลือกสร้างจุดจอดรถเมล์ใกล้สี่แยกไฟจราจรแล้วเดินข้ามทางม้าลายหรือจุดจอดใกล้สะพานลอยคนข้าม ไปอีกฝั่งได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย แต่ต้องกำหนดจุดจอดรถเมล์ขึ้นใหม่อาจใกล้จุดเดิม  แล้วยกเลิกจุดจอดเดิมบางส่วนหากวิ่งชิด่เกาะกลางถนนมีประตูด้านขวา จุดจอดด้านซ้ายจึงไม่มีความจำเป็นแล้ว


 
ขณะที่จุดจอดเดิมบางส่วนยังคงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากอาจให้บริการบัสเลนเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าเวลา 06.30-09.30 น. และช่วงเร่งด่วนเย็น 15.30-19.00 น. ที่มีผู้โดยสารเดินทางจำนวนมาก เมื่อได้ข้อสรุปสนข.จะเสนอคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรในเขต กทม. และปริมณฑลที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

จากนั้นภายในเดือน พ.ค. นี้จะเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยเร่งทดลองเดินรถให้ได้ภายในปีนี้นายชยธรรม์ พรหมศร  ผู้อำนวยการสนข. แจกแจงว่า ผลการดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้พบบัสเลนกลางถนนได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากกฎหมายค่อนข้างมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืนใช้รถส่วนบุคคลวิ่งช่องบัสเลน ลงโทษปรับแต่ละครั้งเกือบขายรถในทันที ผู้ใช้รถส่วนบุคคลไม่กล้าใช้ช่องบัสเลนที่กำหนดไว้   

สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างบัสเลนคือการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ รวมทั้งปรับโครงสร้างด้านกายภาพ ถ้าถนนแคบทำได้ยาก แต่ถนนกว้างทำได้ง่ายหากดำเนินการได้จะช่วยให้แก้ปัญหารถติดได้อย่างคล่องตัว

การสร้างบัสเลนเป็นหลักคิดที่ดีมากๆ   เพราะสนับสนุนและให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชน รถเมล์ขนคนจำนวนมาก  แต่ถนนเมืองไทยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำบัสเลน   แต่ดีไซน์ให้รถส่วนตัวใช้   เมื่อต้องแบ่งเลนถนนไปให้รถเมล์  เสียงคัดค้านส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้รถส่วนตัวที่ไม่อยากเสียผิวจราจรเพราะนั่นหมายความว่าเมื่อเลนน้องลงแต่รถส่วนตัวยังมีมากเท่าเดิม จะเกิดปัญหารถติดยิ่งขึ้น
 
ตัวอย่างโครงการบีอาร์ทีของกทม. หากมองความคุ้มค่าเป็นตัวเงินถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จ มีปัญหาขาดทุนปีละกว่า 200 ล้านบาท เพราะผู้โดยสารต่ำกว่าเป้าหมายใช้บริการแค่วันละ 2 หมื่นกว่าคน แต่มุมมองผู้ใช้รถเมล์ชอบโครงการนี้เพราะได้วิ่งในช่องทางเฉพาะทำให้การเดินทางรวดเร็วกว่าเดิม แม้ว่าปัจจุบันจะมีรถประเภทอื่นฝ่าฝืนเข้าไปแชร์เลนด้วยก็ตาม  


 
ขณะที่โครงการรถเมล์ชิดเกาะกลางถนนลาดพร้าว แม้สร้างสะพานลอยรองรับและสร้างป้ายรถเมล์กลางถนนเพราะไม่ย้ายประตูขึ้นลง แต่ก็มีความยุ่งยากในการใช้งาน ที่สำคัญการบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยให้รถส่วนตัวและรถจยย.ฝ่าฝืนวิ่งเข้าช่องรถเมล์ด้วยข้ออ้างว่ารถเมล์ใช้น้อย  จนทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ รถเมล์ไม่สามารถไปได้เร็วตามหลักการ  สุดท้ายต้องยกเลิกโครงการไปในที่สุดทิ้งโครงสร้างป้ายรถเมล์กลางถนนร้างๆไว้ดูต่างหน้า  
 
สนข. ปฎิเสธไม่ได้ว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำโครงการรถเมล์ชิดเกาะกลางถนนลาดพร้าวมาแล้ว เมื่อต้องปัดฝุ่นโครงการอีกครั้งน่าจะมีบทเรียนดีๆ ให้แก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งใช้ความเอาจริงเอาจังบูรณาการทำงานกับผู้ปฎิบัติผลักดันโครงการให้ประสบผลสำเร็จ (ได้หรือไม่) เพราะว่ากันจริงๆ แล้ว มีอีกหลายมิติของปัญหารถเมล์ที่ภาครัฐไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

เช่น  กวดขันรถเมล์ห้ามจอดนอกป้าย กวดขันรถประเภทอื่นห้ามจอดแช่จอดขวางป้ายรถเมล์จนรถเมล์เข้าป้ายไม่ได้ ปล่อยรถเมล์ให้เพียงพอกับความต้องการ  อย่าปล่อยให้ผู้โดยสารรอนาน   ดูแลซ่อมบำรุงให้ดี ไม่ใช่เสียกลางทาง แสดงความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้รถเมล์ได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่สนองนิ๊ดนักการเมืองทำโครงการใหม่ๆแต่หมักหมมปัญหาเก่าๆ
 
บัสเลนกลางถนนจะได้เกิดแบบปังๆ หรือจะแท้งไปก่อนไม่ได้ลงมือทำ เป็นอีกโปรโจกท์ตามนโยบายได้วัดฝีมือ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ“  รมว.คมนาคม   
..............................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย "เทียนหยด"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    3%
  • ไม่เห็นด้วย
    97%

บอกต่อ : 60