อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

''พินิจ''มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.ศรีนครินทร์ มข.

สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.45 น.


นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ มีหน้ากาก N 95 ถุงมือแพทย์ และชุด PPE ของ DuPont ให้กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีท่าน รศ. นพ. อถิชาติ  จิรวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35