อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ธอส. สถาบันการเงินชั้นนำด้านสินเชื่อหนุนคนไทยมีบ้าน

ธอส. เดินหน้าปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยยอดสินเชื่อคงค้างไตรมาส 1/63 แตะ 1.23 ล้านล้าน  พร้อมคลอดมาตรการช่วยลูกค้าโควิด  ดึงระบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน-ออกผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าถือเป็นสถาบันการเงินอันดับ 1 ด้านสินเชื่อบ้าน จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.02 น.


 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ถือเป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้นำในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ด้วยยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/ 63 ที่ 1.23 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นถึง 1 ใน 3 ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งระบบสถาบันการเงิน  โดยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจำนวนมากได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ธอส. ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการคนที่ 13 นายฉัตรชัย ศิริไล พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานของธนาคารรวมเกือบ 5,000 ชีวิต ได้ร่วมกันทำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” แห่งนี้ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายทุกปี โดยเฉพาะการปล่อยสินใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมา 65 ปี เมื่อปี  61 และล่าสุดยังคงปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 215,301 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี  62
 
ขณะเดียวกัน ธอส. ยังสามารถยกระดับรูปแบบบริการดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการให้เท่าทันความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัล ทั้งการพัฒนาระบบปฏิบัติงานหลักอย่าง GHB System โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสุดของธนาคารให้แล้วเสร็จตามกำหนด และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ

การจัดทำโครงการ Payment Gateway เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินกู้ให้กับลูกค้าของธนาคารผ่านเครื่องรับชำระเงินกู้อิเลกทรอนิคส์ (LRM) เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด (QR Non-cash Payment ) และยังนำ Mobile Application : GHB ALL มาให้บริการได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่นตั้งแต่ปี 61

ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก ธอส. ยังเริ่มให้บริการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้เป็นครั้งแรกในปี 62 ภายหลังจากผลักดันให้การแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลบังคับใช้เมื่อกลางปี  62 ซึ่ง ธอส. ได้สร้าง Surprise ให้กับหลายคนในเวลานั้นด้วยการประกาศจำหน่ายสลากออมทรัพย์รุ่นแรกที่ชื่อว่าชุดวิมานเมฆ ด้วยมูลค่าสูงถึงหน่วยละ 1 ล้านบาท

 แต่ Surprise ยิ่งกว่ามูลค่าสลากก็คือ มีประชาชนจองซื้อสลากรุ่นแรกของ ธอส. มากถึง 46,384 ล้านบาท นอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้ผู้ออมเงินได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้หน่วยงานภายนอกต่างให้การยอมรับและมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับ ธอส. อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น โดยเฉพาะในปี  62 ที่ ธอส. สามารถคว้า 2 รางวัลสำคัญ นั่นคือรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม และ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ยังได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA Awards) โดย ธอส. ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดถึง 3 ปี ติดต่อกันระหว่างปี  60- 62

รวมถึงรางวัลล่าสุด คือ สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่ง ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA และไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัลนี้มาตั้งแต่ปี  54 เลยทีเดียว
 
ล่าสุดจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ธอส. ยังคงจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการกว่า 4.17 แสนบัญชี วงเงินกู้ 4.15 แสนล้านบาท ซึ่งทุกมาตรการที่ ธอส. จัดทำออกมานั้น ล้วนมีเป้าหมายให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงสามารถเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับผลกระทบของตนเองได้ลดภาระการผ่อนชำระลง เพื่อให้ยังคงมีที่อยู่อาศัยได้เช่นเดิม
 
ทั้งหมดนี้ ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งสิ่งที่สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของ ธอส. ในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีว่าได้ก้าวมาในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคง เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นที่พึ่งพิงให้แก่คนไทยทุกคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว และพร้อมที่จะยกระดับขึ้นไปสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารได้ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%