อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

เสพสมบ่มิสม : อีดีจากเบาหวานรักษาได้ (ตอนที่ 2)

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน มีหน้าที่ในการนำน้ำตาลในเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์ต่าง ๆ เมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ตับอ่อนก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งอินซูลิน เข้าจับน้ำตาลเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.15 น.

อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน มีหน้าที่ในการนำน้ำตาลในเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์ต่าง ๆ โดยปกติแล้วเมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ตับอ่อนก็จะถูกกระตุ้นให้หลั่งอินซูลิน แล้วอินซูลินก็จะเข้าจับน้ำตาลเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอก็จะทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน
      
ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดมากมักจะมีอาการเบื้องต้น ดังนี้ ปวดปัสสาวะบ่อยครั้ง เนื่องจากในกระแสเลือดและอวัยวะต่าง ๆ มีน้ำตาลค้างอยู่มาก ไตจึงทำการกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวาน สังเกตจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของการเรียก “เบาหวาน” ปัสสาวะกลางคืนบ่อยครั้ง กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมาก ๆ ต่อครั้ง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ้าหากน้ำหนักเคยมากมาก่อน อันเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปสร้างพลังงานได้เต็มที่จึงต้องนำไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน ติดเชื้อบ่อยกว่าปกติ เช่น ติดเชื้อทางผิวหนัง และกระเพาะอาหาร สังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยาก สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก เนื่องมาจากเบาหวาน จะทำลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลง ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกจึงถดถอยลง และมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย
      
เบาหวาน ถือว่าเป็นสาเหตุหลักและสำคัญที่ทำให้ผู้ชายที่เป็นเบาหวานแล้วมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลง ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็จะพบกับปัญหาช่องคลอดแห้ง ติดเชื้อง่ายโดยเฉพาะเชื้อรา เวลาร่วมเพศก็จะมีอาการเจ็บ บางรายก็ไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาทางเพศตามมา
      
การรักษาโรคเบาหวาน ทำได้โดยลดระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันในการรักษาโรคเบาหวานนี้มีวิธีการรักษา 2 วิธี คือ การฉีดอินซูลิน ซึ่งทราบกันแล้วว่าอินซูลินจะไปลดน้ำตาลในเลือด การรับประทานยาลดน้ำตาลในเลือด แม้ว่าการรักษาทั้งสองวิธีจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการลดน้ำตาลในเลือด แต่ทั้งสองวิธีนี้ก็ย่อมมีข้อเสียและผลข้างเคียงตามมาด้วย ได้แก่ อาจทำให้ผู้ป่วยใจสั่นและเป็นลมเนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือที่เรียกว่าการเกิดภาวะไฮโปไกลซีเมีย (Hypoglycemia)
      
ปัจจุบันมีการคิดค้นสารสกัดธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดที่มีความปลอดภัยสูงคือมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป เบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้ ยาที่รักษาจึงเป็นเพียงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด หากหยุดรับประทานยา น้ำตาลในเลือดก็จะกลับสูงได้เหมือนเดิม แต่ที่ผู้ชายกลัวมากที่สุดคือ สมรรถภาพทางเพศเสื่อม จนหงอยแล้วหงอยอีกจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะแนะนำฟื้นฟูรักษาให้แข็งแรงเทียบเท่าคนไม่เป็นเบาหวานและหรือแข็งแรงกว่าถ้าเชื่อฟังหมอคือทำได้ทำดีกว่า.

...................................................................
ดร.อุ๋มอึ๋ม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%