อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ชาวบ้าน3ตำบลอำเภอจะนะ เชียร์สร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบล ในอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ย้ำความมั่นใจจากคนในพื้นที่เห็นด้วยกับการพัฒนา สร้างงานสร้างรายได้ ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.05 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ 3 ตำบลประกอบด้วย พื้นที่นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ร่วม 30 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ในการรับมอบหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีโครงการที่จะก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้า ในพื้นที่อำเภอจะนะ และมีกำหนดการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้าง 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตลิ่งชันและสะกอม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แต่มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านไม่ให้เกิดเวทีดังกล่าว จนนำไปสู่การเลื่อนเปิดเวทีอย่างไม่มีกำหนดตามที่เป็นข่าวด้านนายจอม หวันห้อย ตัวแทนชาวบ้านที่มายื่นหนังสือในครั้งนี้ กล่าวว่า กลุ่มตัวแทนที่มาในวัยนี้เป็นคนในพื้นที่ เป็นชาวประมงพื้นบ้านตัวจริง เราอยากเห็นการพัฒนาในพื้นที่ และอยากเห็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่แท้จริง จึงอยากให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ซึ่งโครงการดังกล่าวโดยให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริง ได้มีโอกาสฟังและแสดงความคิดเห็นบ้าง ทั้งนี้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ เป็นโครงการตามนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของอำเภอจะนะเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมเกล้าหน้าแห่งอนาคต โดยกำหนดด้านผังเมืองพื้นที่ 3 ตำบลคือ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ในโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก มีแผนแม่บทการสัญจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านพลังงาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ จากชีวมวล  จากแสงอาทิตย์ จากลม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น