อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

นวัตกรรม "เครื่องขุดดินบังคับวิทยุ" ผู้ช่วยแรงงานเกษตรกรรม

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรอีกด้วย การขุดหลุมดินปลูกไม้ผลและไม้ป่าเศรษฐกิจ โดยใช้แรงงานคนขุด จึงนำมาสู่การคิดออกแบบและผลิตชุดต้นแบบเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกร “เครื่องขุดดินบังคับวิทยุ” อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
การขุดหลุมดินปลูกไม้ผลและไม้ป่าเศรษฐกิจ โดยใช้แรงงานคนขุดจากจอบและเสียมที่ต้องทนร้อนสู้แดดสู้ลม ขุดหลุมเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้สูงอายุ ส่งผลให้การทำงานต่อวันน้อยกว่าความต้องการ จึงนำมาสู่การคิดออกแบบและผลิตชุดต้นแบบเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกร “เครื่องขุดดินบังคับวิทยุ” ไอเดียของ นายประดิษฐ์ รักงาม และ นายปัญญวัฒน์ นิเวศรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายประดิษฐ์ เจ้าของไอเดีย เครื่องขุดดินบังคับวิทยุ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือ การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบขุดดินบังคับวิทยุ รวมถึงการทดสอบและประเมินสมรรถนะของเครื่อง ให้สามารถลดแรงงานคนและลดระยะเวลาการขุดดินในการทำการเกษตร
เครื่องขุดดินบังคับวิทยุต้นแบบ ประกอบด้วยสว่านขุดดินและมอเตอร์เป็นระบบส่งกำลัง โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ โครงสร้างและชุดประกอบที่คิดค้นมีทั้งหมด 9 ส่วนหลักด้วยกัน คือ เครื่องยนต์ขนาดเล็ก แผงโซลาร์เซลล์ สว่านและใบสว่าน มอเตอร์ขับเคลื่อน เหล็กเพลา เฟืองดอกจอก ล้อยาง และโครงรถขุดหลุม ซึ่งจุดเด่นของเครื่องต้นแบบนี้ สามารถใช้ในระดับครัวเรือนจนถึงในเชิงอุตสาหกรรม“และจากการทดสอบพบว่าสามารถขุดได้มากถึง 1,000 หลุมต่อวัน ขนาดหลุมกว้าง 8 นิ้ว และลึก 12 นิ้ว และใช้ระยะเวลาในการขุดประมาณ 3-4 นาทีต่อหลุม ขึ้นอยู่กับสภาพดิน”

ด้าน นายปัญญวัฒน์ เสริมว่า วิธีการใช้งานได้ถูกออกแบบให้มีความง่าย เริ่มต้นตั้งแต่เปิดเครื่องและระบบควบคุม บังคับเครื่องให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ขุดเพาะปลูก ควบคุมเครื่องให้เครื่องหมุนได้รอบเพื่อการทำงาน จากนั้นชุดใบสว่านจะเคลื่อนที่ลงมาเพื่อการขุด เมื่อได้หลุมตามต้องการแล้วต้องควบคุมเครื่องให้ใบสว่านยกตัวขึ้น ก็จะได้หลุมสำหรับการเพาะปลูกต่อไป เครื่องต้นแบบขุดดินบังคับวิทยุยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกส่วนประกอบเข้ากันในลักษณะน็อกดาวน์ ซึ่งสามารถถอดประกอบแยกส่วนเพื่อการใช้งานตามเดิมได้ และในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถเลี้ยวและหมุนกลับได้ เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สำหรับราคาเครื่องดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท

ด้วยความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างชุดต้นแบบ พัฒนาจนสามารถเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายในแรงงานภาคเกษตรได้อย่างดี.

........................................
นภาพร พานิชชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33