อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ถึงคิวเกษตรกร ได้รับเงินเยียวยาแล้ว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถูกโอนไปสู่บัญชีของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จนผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.


ยุคนี้เป็นยุคที่พูดได้ว่า มีการดูแลพี่น้องเกษตรได้ดีที่สุด ในยามปกติมีการประกันรายได้ให้กับพืชเกษตร 5 ชนิด ทั้งยาง ข้าว ปาล์ม มัน และข้าวโพด ไม่ว่าราคาตลาดจะเป็นยางไร เกษตรกรก็จะได้รับเงินประกันรายได้ที่มากกว่าต้นทุนอย่างแน่นอน แม้แต่เกษตรที่ทำการเเกษตรที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ก็ยังได้รับเงินประกันรายได้ซึ่งถือเป็นครั้งแรก พืชผลทางเกษตรบางชนิดแม้ไม่ได้ประกันรายได้ แต่ใช้มาตราอื่นจนได้ราคาที่เกษตรกรพอใจ เช่น มะพร้าว ลำใย และผลไม้อีกหลายชนิด
 
ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภาคเกษตรที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากมาย ก็ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็น รมต.ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเยียวยามากที่สุด และให้ครอบคลุมเกษตรทุกสาขา เพราะหากภาคเกษตรได้รับผลกระทบ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศก็จะมีปัญหาตามมาด้วยเป็นเงาตามตั


 
วันที่ 15 พ.ค. 2563 เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถูกโอนไปสู่บัญชีของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จนผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา และ ธ.ก.ส.ก็จะทยอยจ่ายไปเรื่อยๆ จนครบถ้วน ในขณะเดียวกันก็เปิดให้ตรวจสอบสถานะโดย ธ.ก.ส.เปิดเมนู “ตรวจสอบผลการโอนเงิน” “ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com
 
สำหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไปและรัฐบาลเองก็ขยายเวลาการรับร้องทุกข์เงินเยียวยาต่อไปอีก 15 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 18 -29 พค. 2563 โดยแจ้งได้ที่ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ


 
ผมคิดว่าทั้งหมด คือความพยายามที่จะดูแลแลเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน แต่ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับ พลันทันด่วน จึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างในการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่หลากอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รัฐบาลต้องทบทวนทั้งระบบ เริ่มที่จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอาชีพให้ครบถ้วนชัดเจนทุกกลุ่ม ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วทันการณ์

สร้างระบบการกระจายเงินเยียวยาตามระดับผลกระทบที่ได้รับ หรือตามระดับความเดือดร้อน ที่สำคัญคือเตรียมพร้อมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เสร็จสรรพ เพราะภัยร้ายเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้อีกโดยไม่คาดหมาย รัฐบาลต้องเป็นมืออาชีพในทุกปัญหาครับ
.......................
นริศ ขำนุรักษ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60