อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ทบ.จัดโครงการ "Army Delivery " มื้อนี้เพื่อคุณ

ผบ.ฉก.ทพ.44 ส่งอาหารถึงมือชาวบ้าน ตามโครงการ “Army Delivery ”มื้อนี้เพื่อคุณ อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.43 น.


พ.อ.ธานี  เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44  ประกอบอาหารร่วมกับแม่บ้านในพื้นที่และ ชป.กร.ฉก.ทพ.44  พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ และอาหารกล่อง ตามโครงการ "Army Delivery" มื้อนี้เพื่อคุณให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในพื้นที่ชุมชนชาวประมงชายฝั่ง บ้านปาตาตีมอ 1 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความยากลำบากแก่การสัญจรไป-มา  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลตะลุบัน,ตำรวจสภ.สายบุรี, อสม., ชป.กร.ร้อย ทพ.4408 และ ชป.กร.หญิงฯเข้าร่วม


 
สำหรับโครงการ "Army Delivery" มื้อนี้เพื่อคุณ เป็นโครงการที่ผู้บัญชาการทหารบก เล็งเห็นความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในทุกพื้นที่ จึงได้สั่งการให้มีโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น