อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ได้กลัวม็อบต้าน แต่เพราะ...?

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ฝ่ายความมั่นคง โดย สมช.จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.เพื่อ “คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ต่อไป จนกว่าการผ่อนคลายหมดทุกประเภทกิจการ และไม่ได้กลัวว่าจะมีการชุมนุม แต่เพราะเหตุใดไปดูคำตอบ...? เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น.


@@@.......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 23 พ.ค.63 สถานการณ์การควบคุมโควิด-19 จะดีขึ้นแต่สถาการณ์ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วงและน่ากลัวอยู่ แม้ไทยจะประสบความสำเร็จแต่ต้องระมัดระวังการผ่อนคลายเป็นระยะ เพราะไม่ต้องการให้แพร่ระบาดระลอก 2 ในไทย ที่จะเสียหายหนักกว่าเดิม@@@……พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 เปิดเผยว่า ที่ประชุมพิจารณาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีมติให้ “คงต่อไป” อีก 1 เดือนให้ครอบคลุมถึงเดือน มิ.ย. ซึ่งครบ 3 เดือน ในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

@@@……เหตุผลสำคัญในการ คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่อไปนั้น เนื่องจากในห้วงเดือนมิ.ย. จะมีการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ถ้าไม่คง พ.ร.ก.ไว้ และประกาศยกเลิกไปนั้น อำนาจก็จะอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แทนที่นายกรัฐมนตรี การควบคุมก็จะไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก็จะเกิดความวุ่นวายมีเรื่องร้องเรียนกันเข้ามา เพราะการปฏิบัติการควบคุมแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน จึงต้องคงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะสอดรับกับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 พอดี นายกรัฐมนตรีจึงต้องควบคุมกำหนดให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมโรค@@@……พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับ พลตรี Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมโดยผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม@@@……ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศด้านการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของ กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป@@@……ตรวจเลือกทหารฯ ปี 63 เริ่มแล้ว....การดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จะเป็นไปตามห้วงที่กำหนด ดังนี้ 1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-22 ก.ค. 63เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) การยื่นขอผ่อนผันและการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร 2.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

@@@……3.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติโดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯโดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกินวันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ@@@……ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน....กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพบก รับซื้อมังคุด จำนวน 50 ตัน (50,000 กก.) จากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงวันที่ 21-30 พ.ค. 63 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จำนวน 21 หน่วย รับซื้อมังคุดรอบแรก รวมจำนวน 6,530 กก.
..............................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส" 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 248